Denník N

Je psychológia zaujatá voči konzervatívnym hodnotám? Konzervatívci spravili coming-out

ILUSTRAČNÉ FOTO - FOTOLIA
ILUSTRAČNÉ FOTO – FOTOLIA

Konzervatívne postoje čelia na pôde akademickej psychológie v USA diskriminácii. Do metodológie sa vpašoval liberalizmus, konzervatívcov označujú za spiatočníkov.

Ten, koho zaujíma len vlastná verzia príbehu, vie o pravde iba veľmi málo, napísal pred 150 rokmi britský filozof John Stuart Mill v spise O slobode.

Časť psychológov si myslí, že veta sa vzťahuje na ich odbor. Obávajú sa, že psychológia v Spojených štátoch konzervuje liberálne hodnoty a diskriminuje konzervatívcov. Výsledkom má byť pokrivený obraz o ľudskom správaní, ktoré filtrujeme cez obdiv k feminizmu alebo environmentálnemu hnutiu.

Konzervatívcov, naopak, vykresľujeme ako dogmatikov s rigidným uvažovaním. A priori odmietame ich postoj k homosexuálom alebo potratom a opisujeme ho v termínoch spiatočníctva.

Neradostný stav v psychológii a možnosti jeho nápravy opísal José L. Duarte z arizonskej štátnej univerzity so svojím tímom. Článok vyšiel v Behavioral and Brain Sciences, ide o jeden z najprestížnejších časopisov v oblasti psychológie, ak nie vôbec ten najlepší (súhrn článku tu).

Žurnál je ukážkou toho, ako funguje špičková veda. Pod samotným článkom je 33 komentárov v dĺžke 31 strán. Nasleduje reakcia autorov, má sedem strán. Na jednom mieste a v kondenzovanej podobe tak čitateľ dostane všetko, čo si o téme možno myslieť.

Akademická diskriminácia konzervatívcov

Akademici v USA ľnú k ľavici, v posledných rokoch čoraz viac. V súčasnosti pripadá na jedného konzervatívca až štrnásť liberálnych psychológov.

haidt
Pomer liberálov verzus konzervatívcov od 20. rokov do súčasnosti. ZDROJ – Duarte a jeho tím (2015)

Vo výskume Yoela Inbara a Jorisa Lammersa (obaja z univerzity v Tilburgu) z roku 2012 sa zhruba tretina psychológov priznala, že konzervatívne hodnoty určitého psychológa by sa negatívne premietli do posudzovania jeho článku, ale aj do udelenia grantu, pozvánky na konferenciu alebo prijatia do zamestnania.

Z výskumu tiež vyplynulo, že konzervatívci sa boja negatívnej odozvy od svojich kolegov, ak by pred nimi spravili svoj „konzervatívny coming-out“. Keď Duarte a jeho kolegovia pracovali na článku, dostali viacero emailov, kde im konzervatívci vykreslili problémy, s ktorými sa pre svoje presvedčenie stretajú. „Nedá sa ani povedať, aké ťažké to pre mňa na vysokej škole bolo, pretože nie som liberálny demokrat,“ napísal jeden z nich.

Vpašovali liberalizmus do metodológie

Duarte a jeho tím uvádzajú, že liberálne hodnoty často prenikajú do psychologických teórií a metodológie výskumu. Jeden z výskumov napríklad automaticky označil správanie, keď sa človek nepostavil na stranu ženy, ktorá sa sťažovala na sexuálne obťažovanie podriadeného, za nemorálne.

Lenže daný príklad bol vykreslený stroho, človek tak mohol prejaviť skôr zdržanlivosť, skepsu alebo ochotu počkať si na viac informácií. Prečo by také správanie malo byť nemorálne? Duarte a jeho tím si myslia, že tu ide o propagáciu feminizmu, ktorá sa vpašovala do metodológie výskumu.

Sú aj iné príklady. Dotazníky napríklad vykresľujú konzervatívcov ako ľudí, ktorí sú menej „otvorení novým zážitkom“. Merajú to cez otázky ako: „Som vzdelaný v umení a literatúre?“ Ale Duarte kontruje, že takto formulované otázky automaticky vylučujú „otvorenosť k zážitkom“ konzervatívneho razenia. Kde sú otázky typu: „Si rád v noci hore a pozeráš sa na hviezdy“ alebo „Učíš sa rád nové veci so svojimi deťmi?“ pýta sa psychológ.

Podporte rôznorodosť

Duarte s kolegami si myslia, že rôznorodosť by psychológii prospela. Apelujú na psychologické asociácie, nech zmenia stanovy tak, aby propagovali inakosť názorov. Vyzývajú na toleranciu konzervatívnych názorov a psychológov vyzývajú na bdelosť voči metodológii, ktorá hýbe miskou váh iba na jednu – liberálnu – stranu.

Tento výskum je zásadný, lebo aj samotných psychológov upozornil, že podliehajú konfirmačnému omylu – a priori vyhľadávame informácie, ktoré nám vyhovujú, a zvyšok ignorujeme – a skupinovému mysleniu. Zdá sa, že ani roky tréningu nás nerobia imúnnymi voči chybám.

Pribudnú iba ďalšie chyby, tie konzervatívne

Lenže nie všetci s riešením Duarteho a kolegov súhlasia. Psychológ Piercarlo Valdesolo pre Scientific American napísal: „Ak liberáli ohýbajú vedu jedným smerom, konzervatívci ju ohnú druhým.“

Valdesolo hovorí, že vede nijako nepomôže, ak do nej zavedieme ďalšie chyby, tentoraz tie konzervatívne. Vzájomne sa nezrušia, jediné, čo dosiahneme, bude, že v nej pribudnú nové.

Konštatuje, že autori uvažovali asi takto: predstavte si, že máte nádobu, v nej je 5-tisíc cukríkov. K tomu máte dve populácie, jednu známu tým, že stav notoricky podhodnocuje (4-tisíc), druhú tým, že ho, naopak, nadhodnocuje (6-tisíc). Ak zohľadníte názory oboch vzoriek, dostanete sa k pravde. Inými slovami, rôznorodosť názorov pomáha.

Lenže v psychologickom výskume to tak nefunguje – liberálne a konzervatívne názory sa navzájom nevykompenzujú, budú existovať vedľa seba. K chybám liberálov proste pridáme ďalšie.

Sú to naozaj hodnoty?

Jonathan Haidt, spoluautor predmetnej štúdie a asi najznámejší morálny psychológ súčasnosti, liberálom vytýka, že ich „morálny jazýček“ pozná iba veľmi malú škálu chutí. Viac alebo menej sú mu cudzie napríklad úcta k autorite, lojalita alebo duchovná čistota.

Ak tieto chute neberú liberálni akademici do úvahy, výsledkom je pokrivený obraz o ľudskej morálke a správaní, tvrdí Haidt. Lenže Joshua Greene, iný svetoznámy morálny psychológ, oponuje. Konzervatívci možno prejavujú úctu k autorite, ale tá je veľmi selektívna – ich úcte a lojalite sa rozhodne neteší napríklad súčasný prezident Obama.

Greene si tiež kladie otázku, do akej miery úctu konzervatívcov k ich privátne obľúbenej autorite, povedzme Písmu a cirkvi, oceniť, ak je výsledkom diskriminácia homosexuálov, popieranie biologickej evolúcie alebo vplyvu človeka na globálnu klímu.

Duarte a jeho tím pomenovali jeden z najchúlostivejších problémov súčasnej psychológie, ale je viac ako otázne, či je ich riešenie správne.

Dostupné z: DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0140525X14000430 

Veda

Teraz najčítanejšie