Denník N

Školský týždeň: Samosprávy budú musieť dávať súkromným a cirkevným školám plnú sumu od štátu

Opravené o 14:45. Nová časť školského newsfiltra Školský týždeň: 1. Samosprávy budú musieť dávať súkromným a cirkevným materským, základným umeleckým a jazykovým školám plnú sumu od štátu (nie rovnako ako štátnym školám, ako sme pôvodne uviedli). 2. Ministerstvo školstva nenapĺňa opatrenia na desegregáciu vzdelávacieho systému a podporu inklúzie mladších detí. K tomu aj krátke správy o tom, čo počas pandémie v školách zistila hlavná školská inšpekcia, či o tom, ako systémy hodnotenia práce učiteľov v USA nemali vplyv na výsledky z matematiky či angličtiny.

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tuAutorom tejto časti je Michal Rehúš.

1. Samosprávy budú musieť dávať súkromným a cirkevným materským, základným umeleckým a jazykovým školám plnú sumu od štátu

Pred dvoma týždňami v parlamente prešla poslanecká novela zákona, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby niektoré druhy škôl (materské, základné umelecké a jazykové školy) dostávali rovnaké financie bez ohľadu na svojho zriaďovateľa. Teda aby sa zabezpečilo zrovnoprávnenie financovania týchto súkromných a cirkevných škôl so štátnymi školami.

S návrhom nesúhlasili najmä zriaďovatelia štátnych škôl (čiže obce a samosprávne kraje) a ich reprezentácie. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa dokonca obrátilo na prezidentku a generálneho prokurátora. Prináša teda novela spravodlivosť a zrovnoprávnenie (ako tvrdia predkladatelia a predkladateľky) alebo, naopak, ohrozenie (ako upozorňujú obce a samosprávne kraje)?

Najprv si však povedzme, ako vyzerá

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rodičovstvo

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie