Denník N

Školský týždeň: Samosprávy budú musieť dávať súkromným a cirkevným školám plnú sumu od štátu

Opravené o 14:45. Nová časť školského newsfiltra Školský týždeň: 1. Samosprávy budú musieť dávať súkromným a cirkevným materským, základným umeleckým a jazykovým školám plnú sumu od štátu (nie rovnako ako štátnym školám, ako sme pôvodne uviedli). 2. Ministerstvo školstva nenapĺňa opatrenia na desegregáciu vzdelávacieho systému a podporu inklúzie mladších detí. K tomu aj krátke správy o tom, čo počas pandémie v školách zistila hlavná školská inšpekcia, či o tom, ako systémy hodnotenia práce učiteľov v USA nemali vplyv na výsledky z matematiky či angličtiny.

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tuAutorom tejto časti je Michal Rehúš.

1. Samosprávy budú musieť dávať súkromným a cirkevným materským, základným umeleckým a jazykovým školám plnú sumu od štátu

Pred dvoma týždňami v parlamente prešla poslanecká novela zákona, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby niektoré druhy škôl (materské, základné umelecké a jazykové školy) dostávali rovnaké financie bez ohľadu na svojho zriaďovateľa. Teda aby sa zabezpečilo zrovnoprávnenie financovania týchto súkromných a cirkevných škôl so štátnymi školami.

S návrhom nesúhlasili najmä zriaďovatelia štátnych škôl (čiže obce a samosprávne kraje) a ich reprezentácie. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa dokonca obrátilo na prezidentku a generálneho prokurátora. Prináša teda novela spravodlivosť a zrovnoprávnenie (ako tvrdia predkladatelia a predkladateľky) alebo, naopak, ohrozenie (ako upozorňujú obce a samosprávne kraje)?

Najprv si však povedzme, ako vyzerá

Blahoželáme, máte dobrých priateľov!

Tento článok je normálne zamknutý, ale vy si ho môžete prečítať zadarmo vďaka tomu, že váš priateľ Centrum vzdelávacích analýz je predplatiteľom Denníka N a článok vám venoval. Stačí zadať váš e-mail, nebojte sa, nikdy ho nepredáme inej firme.

Alebo môžete .

Rodičovstvo

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie