Denník N

Tvoj pohľad na svet sa dá liečiť. Balla a jeho zbabrané životy, stroskotanci a ruiny

Autor ponúka kompozične fragmentárnu prózu o „rozbitých“ protagonistoch.

Text knihy Medzi ruinami (KK Bagala, 2021) s ilustráciami Nicol Hochholczerovej a nápaditým dizajnom obálky (Martin Mistrík) pozostáva z krátkych či kratších útvarov a väčšina by mohla byť samostatnou poviedkou, novelou, črtou, fejtónom, aforizmom a pod. „[…]ten príbeh sa už dávno rozsypal na poviedky s divergujúcimi dejovými a najmä nedejovými líniami.“ A tak vo forme kompozične „rozbitá“ próza láka k tvrdeniu, že ide o poviedky, novely, fejtóny, anekdoty, črty, humoresky, vtipy, tzv. mestský humor…

Niektoré texty sú až príliš krátke a budia dojem epizód ako súčasť budúceho väčšieho celku. „Povedzte im, že tu nie som, brblal upratovačke. To je v poriadku, pán doktor, ani oni tu nie sú, je noc, zaspali ste. Upratala, zhasla, spal ďalej.“ Do románového útvaru ich však spájajú dve ústredné postavy – Felešlegi a Vargová. Inak je to s rozprávačom – ten je mnohoraký: autorský i personálny, v 1. i v 2. osobe, a k nim sa dá priradiť aj autorka listov Vargová.

Každá kapitola knihy je svojbytná, bez nadpisu, ide o nové prostredie, nové postavy, nového rozprávača. A tí sa striedajú niekedy dokonca v jednej časti. Okrem Vargovej sa prezentujú priamo i nepriamo – vo forme vnútorných monológov, reflexií, snov, halucinácií, predstáv. „Vargová doktorovi už pred rokmi písala listy a on z nich už pred rokmi verejne predčítaval. Okrem toho, že ich posielala jemu a rôznym inštitúciám, vhadzovala ich vo forme letákov aj do schránok na loveckej ulici.“

Autor necháva čitateľa dosť dlho v pozornosti a napätí, kto sú hlavné postavy knihy Medzi ruinami. Felešlegi je lekár psychiater, Vargová je psychiatrická pacientka, ktorú Felešlegi liečil. Felešlegi spravidla rozpráva „kolegom od fachu“ a svojim pacientom, ale najčastejšie „nechal sa indiferentne unášať vlnami a šumom krčmového oceánu…“. Autorský rozprávač viackrát o ňom hovorí: „…povedal kolegovi od fachu“ a tým sa obyčajne rozprávanie začína.

Vargovej listy sa úmerne striedajú s ostatnými textami a začínajú sa vždy: Pán doktor… Medzi výpoveďami týchto dvoch protagonistov sú ešte krátke texty týkajúce sa Felešlegových pacientov adresované práve jemu. Celý oblúk životného príbehu protagonistov – Felešlegiho a Vargovej – má začiatok a menej jasný koniec, no nič z toho nie je jednoznačné, čo čitateľovi poskytuje možnosť dotvárania. „Vyhodili ho z ordinácie, odmontovali tabuľku s titulom, menom a priezviskom. Nikto už nemohol tvrdiť, že doktor sa za veľké prachy len baví s bláznami. Nikto už nemohol tvrdiť, že to predsa robíme všetci, no nie všetci sme za to platení.“

Popri zvláštnej a pozoruhodnej kompozícii však v Ballovej knihe vyniká

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Anasoft litera

Knihy

Kultúra

Teraz najčítanejšie