Denník N

Školský týždeň: Čo ministerstvo školstva sľúbilo deťom, ktoré potrebujú podporu, a stále nesplnilo

Nová časť školského newsfiltra Školský týždeň: 1. Ministerstvo školstva väčšinu opatrení z nultého akčného plánu v oblasti inklúzie nezrealizovalo. 2. Vláda schválila stratégiu, ako na naše vysoké školy prilákať zahraničných pedagógov a pedagogičky a študujúcich.

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tuAutorom tejto časti je Michal Rehúš.

1. Ministerstvo školstva väčšinu opatrení z nultého akčného plánu v oblasti inklúzie neuskutočnilo

Dnes sa pozrieme na to, ako sa ministerstvu školstva podarilo naplniť druhú polovicu opatrení, ktoré si vytýčilo v nultom akčnom pláne v oblasti inklúzie. Tento akčný plán predchádzal prijatiu stratégie inkluzívneho vzdelávania, aby sa niektoré dôležité zmeny v oblasti spoločného vzdelávania všetkých detí bez rozdielu zaviedli už v tomto roku.

Minulý týždeň sme sa venovali opatreniam v oblasti desegregácie vzdelávacieho systému a podpory inklúzie detí vo veku 0 – 7 rokov. Ukázalo sa, že sa podarilo uskutočniť len menšiu časť opatrení, aj to zväčša išlo o drobné legislatívne úpravy (výnimkou bol presun kompetencií z okresných úradov ministerstva vnútra na úrady ministerstva školstva). Dnes sa detailnejšie pozrieme na zvyšné tri oblasti.

Prvá dnešná oblasť sa týka zavedenia podporných opatrení pre žiakov a žiačky základných a stredných škôl. Tu sa podarilo upraviť takzvané druhošancové vzdelávanie. Ide o vzdelávanie pre ľudí, ktorí z neho vypadli alebo predčasne odišli. Teda najmä pre tých, ktorí skončili povinnú školskú dochádzku ešte pred tým, ako dokončili deviaty ročník základnej školy.

Ako sme písali minule, kurzy druhošancového vzdelávania budú môcť organizovať už len základné školy (dnes ich robia najmä stredné školy). Tie by totiž mali mať na toto vzdelávanie lepšie personálne podmienky. V súčasnosti však školy na týchto žiakov a žiačky dostávajú nižšie financie ako na bežných študujúcich, preto by podľa analýzy ministerstvo malo zmeniť aj financovanie tohto vzdelávania. Okrem toho treba zaviesť aj ďalšie opatrenia, ako napríklad metodicky podporovať príslušné základné školy, odstrániť bariéry a poskytnúť podporu potenciálnym uchádzačom a uchádzačkám, rozvíjať zručnosti učiteliek a učiteľov na prácu s touto špecifickou skupinou ľudí či upraviť obsah vzdelávania.

Zvyšné opatrenia z tejto oblasti zostali neuskutočnené.

Blahoželáme, máte dobrých priateľov!

Tento článok je normálne zamknutý, ale vy si ho môžete prečítať zadarmo vďaka tomu, že váš priateľ Centrum vzdelávacích analýz je predplatiteľom Denníka N a článok vám venoval. Stačí zadať váš e-mail, nebojte sa, nikdy ho nepredáme inej firme.

Alebo môžete .

Rodičovstvo

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie