Denník N

Ako zabezpečiť kvalitnú voľbu predsedu Protimonopolného úradu

Sídlo Protimonopolného úradu SR Foto - TASR
Sídlo Protimonopolného úradu SR Foto – TASR

Ak samotný výberový proces a zloženie výberovej komisie bude vzbudzovať dôveru, je šanca, že záujem prejavia kvalitní kandidáti.

Autorka v minulosti pracovala na Protimonopolnom úrade SR

Vláda na svojom rokovaní 14. decembra po kritike poslanca OĽaNO Petra Kremského a Transparency International Slovensko stiahla návrh na vymenovanie nového predsedu Protimonopolného úradu.

Spôsob výberu vyvolával viaceré pochybnosti (napríklad informácie o výberovom konaní boli zverejnené na viditeľnom mieste až po termíne na prihlasovanie, výber mali uskutočniť politici za zatvorenými dverami, verejné vypočutie sa konalo až po tlaku mimovládnych organizácií). Výsledkom netransparentného procesu bol jediný kandidát. Je paradoxné, že predseda súťažnej inštitúcie pri výbere súťažil sám so sebou. Ale verejné vypočutie sa ukázalo aj v tomto prípade ako veľmi užitočné, pretože ukázalo, že kandidát sa v problematike ochrany hospodárskej súťaže len veľmi slabo orientoval. Pričom v roku 2021 už našťastie aj na Slovensku máme odborníkov, ktorí problematiku ochrany hospodárskej súťaže zvládajú a dobre sa v nej orientujú tak na národnej, ako aj európskej úrovni.

Stiahnutie návrhu preto treba uvítať. Ako by bolo potrebné nastaviť výberový proces pri jeho opakovaní?

– Samotný proces musí byť dôveryhodný a transparentný, aby kandidáti mali záujem sa prihlásiť. Oznámenie by malo byť zverejnené tak, aby mali kandidáti dostatok času na prípravu vízie a prihlásenie. Verejné vypočutie by malo umožniť diskusiu o vízii, ale aj preverenie odborných a manažérskych schopností kandidátov a preverenie ich integrity.

– Vzhľadom na požiadavku nezávislosti inštitúcie komisia, ktorá uskutoční výber, by mala byť tvorená z odborníkov v tejto oblasti, a nie z politikov. Môžu byť z akademickej sféry (napríklad z právnických a ekonomických fakúlt, kde pôsobia odborníci, ktorí sa téme dlhodobo venujú). Rovnako niektoré mimovládne organizácie majú odborníkov, ktorí tému dlhodobo monitorujú. Je vhodné využiť aj skúsenosti bývalých pracovníkov súťažnej inštitúcie. Veľmi vhodné by bolo, aby v komisii boli aj zahraniční experti, pretože ochrana hospodárskej súťaže patrí medzi oblasti, kde sa priamo aplikuje európske súťažné právo, a existuje veľmi úzka spolupráca národných súťažných autorít s Európskou komisiou. Predseda inštitúcie by mal byť rešpektovanou autoritou nielen na Slovensku, ale aj na európskych fórach, kde sa konzultujú nielen rozhodnutia v konkrétnych prípadoch, ale aj politiky a metodiky.

Je vhodné vopred definovať požiadavky na uchádzačov, najmä odborné vedomosti a prax v oblasti hospodárskej súťaže, regulácií, ekonomických analýz, európskeho práva. Dôležitá je aj integrita uchádzača.

Ak samotný výberový proces a zloženie výberovej komisie bude vzbudzovať dôveru, je šanca, že záujem prejavia kvalitní kandidáti, z ktorých bude možné zvoliť odborne zdatného, nezávislého predsedu úradu. Je to veľmi dôležité pre motiváciu zamestnancov, nastolenie kultúry inštitúcie, ale aj dôvery v jej rozhodnutia (napr. v oblastiach so silným dosahom na spotrebiteľov, ako sú kartelové dohody, zneužívanie dominantného postavenia, v oblasti posudzovania fúzií a akvizícii). Externá kontrola kvality výstupov je zložitá vzhľadom na náročnosť odborných ekonomických a právnych analýz, ktoré sa pri aplikácii zákona využívajú. Preto je postava predsedu kľúčovou garanciou obhajovania verejného záujmu.

🗳 Predplatitelia Denníka N, pomôžte prvovoličom zorientovať sa v politike. Do 30. septembra môžu mať prístup k Denníku N zadarmo – stačí s nimi zdieľať stránku Prvevolby.sk.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Komentáre

Teraz najčítanejšie