Denník N

Maratón športových výziev pod názvom Pomôž sebe, pomôžeš druhým mal obrovský zmysel. Komu pomohol?

Jesenný firemný program, ktorý vychádzal z hlavnej myšlienky – starostlivosť o zdravie zamestnancov – napokon prekonal hranice interného prostredia. Vďaka nasadeniu a nezištnej pomoci motivovaných ľudí získali štyri neziskové organizácie potrebnú finančnú pomoc.

Príbeh pomoci, do ktorej sa v pilotnej verzii napokon zapojili desiatky aktívnych zamestnancov najväčšej siete lekární na Slovensku mal jednoduché pravidlá, no vyžadoval si predovšetkým osobné nasadenie a množstvo driny. Poslaním lekární Dr.Max je starostlivosť o to najcennejšie čo ľudia majú, o ich zdravie. Na tomto základe stál aj celý program, ktorý bol postavený na dvoch kľúčových pilieroch. Starostlivosť o zdravie zamestnancov a spoločenskú zodpovednosť.

PODPORA TÝCH, ČO POMÁHAJÚ

Záver roka bol v Dr.Max niečím výnimočný. Niesol sa v znamení pomoci sebe i druhým. Lekárne Dr.Max sa v rámci interného programu Staráme sa o Vaše zdravie venovali témam duševného zdravia počas zdravých prednášok pre zamestnancov a podporili to aj športovými aktivitami. Počas 4 dvojtýždňových športových výziev vďaka kolegom na celom Slovensku podporili napokon 4 neziskové organizácie, ktorým rozdelili celkový finančný dar vo výške 10 000 €.

Zámerom lekární bolo podporiť sociálne oblasti, ktoré to naozaj potrebujú, teda trpiace deti a ich rodiny, mladých ľudí, seniorov a v neposlednom rade aj životné prostredie. Napokon boli podľa vytipované a do programu zaradené štyri neziskové organizácie, ktoré reprezentujú pomoc jednej z menovaných oblastí: Plamienok n.o., IPčko o.z., Slnečný dom seniorov Humenné a Dobrovoľnícke centrum Košíc.

Štyri športové výzvy tak mali oveľa širší, ako pohybový význam. Zapojením sa do výziev prispel každý aktívny zamestnanec k podpore jednej, alebo ak mal záujem aj všetkých štyroch vybraných oblastí a neziskových organizácii s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky. Angažovanosť kolegov bola zjavná vďaka viditeľnej súťaživosti a veľmi pozitívnym spätným väzbám. Do pilotného projektu sa napokon zapojilo 59 ľudí, aktívnych kolegov, ktorí v troch ponúknutých kategóriách – beh, cyklistika a chôdza – spolu „odšportovali“ za osem týždňov takmer 10 000 km (9 901,17 km).

SLOVÁ VĎAKY, KTORÉ HREJÚ A POTEŠIA NAJVIAC

Nezištnú pomoc neznámych ľudí (zamestnancov lekární Dr.Max), ktorí nepoznajú osudy tých, ktorým podporené združenia denne pomáhajú, ocenili aj zástupcovia neziskových organizácií. „Idú Vianoce a na Vianoce sa navzájom obdarúvame. Jeden veľký dar sme dostali aj od Vás. Peniaze  použijeme najmä na nákup liekov, ktoré sa nedajú predpísať na recept. Všetka naša práca je bezplatná, preto nebyť ľudí ako ste vy, tak by sme nedokázali pomáhať,“ vyjadrila sa v ďakovnom príhovore MUDr. Mária Jasenková, riaditeľka Plamienok n.o.. Slovami vďaky a srdečnosti nešetril ani PhDr. Marek Madro, PhD., MBA – Psychológ / riaditeľ IPčko, o.z: „Nesmierne si vážime, že aj v tejto náročnej dobe, ktorá nás od seba viac oddeľuje ako spája, sa nájde taký úprimný prejav ľudskej podpory a solidarity, akým je urobiť niečo pre tých, ktorých ani nepoznáme. Vďaka Vašej aktivite ste pomohli anonymným ľuďom, ktorí prežívajú náročné chvíle k tomu, aby získali pomoc, podporu, nový uhol pohľadu a nádej na nový začiatok.“

Možnosť prispieť k starostlivosti o starších ľudí aj za bránami lekární bola jedna z kľúčových motivácii aktívnych zamestnancov pri plnení dvojtýždňovej výzvy, kedy sa športovalo za Slnečný dom seniorov v Humennom, za ktorý sa prihovorila riaditeľka tohto zariadenia Alena Mochnáčová, DiS., MBA: „Vyjadrujeme veľké poďakovanie všetkým ľudom dobrej vôle, ktorí sa zapojili. Veľkú poklonu skladáme aj organizátorom projektu a vedeniu spoločnosti Dr.Max Slovensko. Myšlienka prepojenia telesnej aktivity mladých a zdravých ľudí s obdarovaním seniorov je veľmi inšpiratívna.“  No a napokon ale o to dôležitejšie je vnímaná podpora životného prostredia, ktoré v programe lekární Dr.Max Pomôž sebe, pomôžeš druhým „reprezentovali“ ekologickí dobrovoľníci z Košíc. „Veľmi pekne ďakujeme spoločnosti Dr.Max a jej športuchtivým a spoločensky zodpovedným zamestnancom. Za darovanú sumu vybudujeme v meste Košice ďalšie vodo-zádržné opatrenie – dažďovú záhradu, čím zlepšíme mestskú klímu. Tvorba dažďovej záhrady sa bude konať formou dobrovoľníckej činnosti a preto mi dovoľte aj takto pozvať všetkých „Maxákov“ k tejto aktivite v roku 2022 😊,uzavrel Mgr. Martin Ištvan, riaditeľ Dobrovoľníckeho centra Košíc

Čo dodať na záver? Prepojenie zamestnaneckej angažovanosti s aktivitami spoločenskej zodpovednosti možno vnímať ako obrovský prínos nielen smerom k zamestnancom, ale aj verejnosti ako takej, preto v tejto ambícii a aktivitách plánujú lekárne Dr.Max pokračovať aj v budúcnosti.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Rodina a vzťahy, Slovensko

Teraz najčítanejšie