Denník N

Naše zlyhania sa nám darí heroizovať

Aj v našich dejinách nájdeme množstvo príkladov, keď sme z prehier robili hrdinské skutky.

Platnosť často citovanej a účelovo používanej antickej poučky o histórii ako učiteľke života je pochybná. Dejiny síce poučenia azda aj ponúkajú, ale ľudia nikdy neboli a ani dnes nie sú schopní alebo ochotní ich akceptovať. Dejiny prinášajú skutočne iba jedno poučenie: Nevieme sa z nich poučiť.

Prispôsobujeme ich našim želaniam a cieľom. Niekedy až tak, že pri ich účelovej interpretácii vysvetľujeme vlastné prehry, zbabelosť, pokrytectvo, celospoločenské alebo individuálne zlyhania ako hrdinské a záslužné činy v mene údajnej ochrany národa, štátu, pracujúcich vrstiev, životných hodnôt a tradícií.

Príkladov heroizácie prehier a zlyhaní je v našich (a nielen v našich!) moderných dejinách veľa. Nestačí ich však v historickej retrospektíve iba konštatovať, ale treba sa s nimi aj triezvo vyrovnávať a nevytvárať na ich základoch nové hrdinské či bolestínske legendy.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Dennika N.

Teraz najčítanejšie