Denník N

Aká by mala byť úloha vzdelávania v čase environmentálnej krízy

Foto N – Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Školský systém, ktorý by staval na schopnosti predstaviť si iný svet, nie je kompatibilný s mnohými dnešnými trendmi vo vzdelávaní.

Autor je kultúrny antropológ, University of London

Vzdelávanie hrá významnú rolu vo formovaní budúcnosti spoločnosti. Často si však predstavujeme, že jeho cieľom nie je budúcnosť meniť, ale replikovať prítomnosť. Keď napríklad tvrdíme, že kvalitný školský systém sa vyznačuje tým, že na trh práce privádza absolventov, ktorí majú zručnosti a vedomosti požadované dnešnými zamestnávateľmi, vychádzame z predpokladu, že budúci svet sa bude podobať na ten dnešný. V čase existenčnej environmentálnej krízy je však takýto predpoklad naivný.

Sedliacky rozum hovorí, že nekonečný rast na konečnom území nie je dlhodobo udržateľný. Klimatická zmena a strata biodiverzity túto myšlienku potvrdzujú. Svet sa teda bude musieť zmeniť a táto zmena nie je len otázkou znižovania emisií skleníkových plynov, ale aj širšej kultúrnej a politickej transformácie nášho vzťahu k životnému prostrediu. Napriek tomu náš vzdelávací systém, ako aj veľká časť debaty o jeho reforme ignoruje potrebu viesť mladých ľudí k schopnosti dokázať si predstaviť alternatívnu budúcnosť.

Vzdelávanie v čase environmentálnej krízy sa vlastne neodlišuje od vzdelávania v demokracii. Vo funkčnej demokracii sa občania podieľajú na správe vecí verejných nielen tým, že si raz za pár rokov vo volebnej miestnosti vyberú z ponuky politických programov, ktoré sú im predostreté, ale aj tým, že túto ponuku formujú. V starovekom Grécku na tento účel existovali agory – verejné priestranstvá, kde sa ľudia stretávali, debatovali a vymieňali si názory, čím formovali dopyt po politických riešeniach ich spoločných problémov. V dnešnom svete sa tento dialóg odohráva v médiách, v kaviarňach, na sociálnych sieťach – a v školách. Kvalita tohto dialógu je však v dnešnej dobe veľmi nízka, čo môžeme vidieť okrem iného aj v extrémnej polarizácii spoločnosti v posledných rokoch.

Pripraviť mladého človeka na život na umierajúcej planéte znamená pomôcť mu predstaviť si alternatívnu budúcnosť a dokázať sa o tejto budúcnosti zmysluplne rozprávať s inými.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Klimatická kríza

Školstvo

Komentáre

Teraz najčítanejšie