Denník N

Deti by sa konečne mali učiť modernejšie, skôr ako v roku 2026 to však nebude

Foto N - Tomáš Hrivňák
Foto N – Tomáš Hrivňák

Rozbehla sa najväčšia reforma slovenského školstva. Ak pôjde všetko podľa plánu, v školskom roku 2026/2027 sa všetky deti budú učiť podľa nových modernejších osnov. Prvých deviatakov, ktorí si prejdú celým týmto cyklom, by sme sa mali dočkať v roku 2035.

Viac ako 300 odborníkov pod vedením Štátneho pedagogického ústavu minulý rok pracovalo na prepracovaní štátneho vzdelávacieho programu, podľa ktorého sa deti v školách učia. Nové osnovy by mali priniesť menej memorovania a prepojenie medzi predmetmi.

„Cieľom je prejsť od osvojovania vedomostí k používaniu vedomostí v praktických životných situáciách,“ hovorí Petra Fridrichová zo Štátneho pedagogického ústavu. Odborníci sa inšpirovali reformami z Fínska, Estónska, Slovinska či Poľska.

Financovanie reformy je z veľkej časti naplánované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

V školách sa neučia deti, ale preberá sa učivo

Štát predpisuje, čo sa majú deti učiť, v rozsiahlom dokumente pod názvom štátny vzdelávací program. Možno si ho predstaviť ako učebné osnovy, ktoré učiteľom predpisujú, čo všetko musí žiak ovládať v každom predmete na konci každého ročníka. Naposledy sa inovovali počas reformy v roku 2008, ktorú mnohí dodnes kritizujú.

Aj nastavenie súčasných osnov podľa riaditeľky Štátneho pedagogického ústavu Miroslavy Hapalovej spôsobuje podpriemerné výsledky slovenských žiakov v medzinárodných meraniach.

Veľkým problémom je, že učivo na seba v osnovách nenadväzuje. „Prejavuje sa to aj tým, že učitelia sa sťažujú, že k nim do ročníka prichádzajú deti nepripravené,“ vysvetľuje Hapalová.

Jednotlivé témy nie sú navzájom prepojené a skoordinované. Deti sa napríklad raz učia o romantizme na literatúre, inokedy ho

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Branislav Gröhling

Školstvo

Slovensko

Teraz najčítanejšie