Denník N

Žilinka začína pripomínať matriošku (udalosti týždňa)

Radičová, Štrasser, Petková, Vašečka a Janček vyberajú udalosť, prešľap, podcenený moment a báseň týždňa.

Iveta Radičová, bývalá premiérka

Udalosť týždňa 

So želaním príjemnejšieho roka 2022 zažívame zmenu, ktorú spôsobila pandémia. Má podobu „novej normality“, ktorá má jasné meno: neistota. Neistota spojená s pochybnosťami, obavami, nedôverou a pocitom depresie, ktorú každý prežíva rozdielne a rozdielne na ňu reaguje. Každá kríza vytvára extrémy, na jednej strane katastrofické predpovede verzus konšpiračné fantázie. Spor a krik týchto extrémov je taký výrazný, že prehlušuje mlčiacu väčšinu, ktorá sa nezúčastňuje na verejnom spore. Zaniká tak autentická konverzácia, normálny dialóg medzi občanmi, čo sa prejavuje v oslabení pluralizmu, prirodzenej rozdielnosti ako základného predpokladu funkčnej demokracie. Slobodu milujúce demokracie preukázali počas pandémie väčšiu odolnosť. Komunity s najsilnejším zmyslom pre solidaritu sa správali zodpovedne a slobodne. Lepšie zvládajú vlny covidu svojou disciplinovanosťou, schopnosťou poznania a prijatia reality. Čím vyššia dôveryhodnosť inštitúcií štátu, tým silnejšie je občianstvo a vyššia úroveň vedeckého poznania. „Nová normalita“ by mohla a mala byť predovšetkým novou dobou osvietenstva a návratu rozumu. Vedecké poznanie má totiž schopnosť vyjadriť ohrozenie, ponúknuť ochranu pred ním, a teda znížiť mieru neistoty a strachu.

Prešľap týždňa

Prijímanie reformných zákonov z plánu obnovy pod časovým stresom, vo viacerých prípadoch s nepriechodnými návrhmi zmien. Všetky členské štáty EÚ prežívajú pandémiu a na zvládnutie jej následkov si schválili plány obnovy s cieľom naštartovať spoločnosť a vyriešiť jej hlavné problémy. Nielen Slovensko. Ak chce vláda splniť svoj program,

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Udalosti týždňa

Slovensko

Teraz najčítanejšie