Denník N

„Naši ľudia“ na ministerstve vnútra

Socha zakladateľa ÚPN Jána Langoša so symbolicky previazanými očami. Foto - TASR
Socha zakladateľa ÚPN Jána Langoša so symbolicky previazanými očami. Foto – TASR

Veľmi by ma zaujímala odpoveď na otázku, ako formovali prostredie a ľudí, s ktorými pracovne prichádzali do styku po novembri 1989 desiatky príslušníkov ŠtB, ktorí absolvovali rôzne kurzy a školenia u súdruhov z KGB a ďalej pracovali v službách ministerstva vnútra.

Autor je predseda Dozornej rady ÚPN

Keď Ján Langoš v roku 2002 v parlamente vysvetľoval vtedajším zákonodarcom potrebu prijatia zákona o Ústave pamäti národa, argumentoval okrem iného aj potrebou naplnenia nasledovných kolektívnych práv:

Právo národov zvoliť si vlastnú cestu

Bez poznania minulosti neexistuje skutočná sloboda voľby. Bez prístupu k tajným archívom neexistuje skutočné poznanie.

Právo na úplnosť národnej pamäti

Keď sme zvolili ako spôsob politickej premeny po roku 1989 odpustenie, nesmie to vyústiť do „straty pamäti“, teda do straty dokumentačného dedičstva (archívnych dokumentov). Aj keď žijúca generácia má právo rozhodovať o politických procesoch, za ktoré nesie zodpovednosť, nesmie rozhodovať za ďalšie generácie.

Právo na pravdu

Je to právo všetkých na čo najúplnejšie informácie o aktivitách predchádzajúceho režimu a jeho predstaviteľov. Tam, kde bol tento prístup zjednaný pred rokmi, občania pochopili, ako bola totalitná minulosť podmienená činnosťou tajných a represívnych inštitúcií.

Právo na identifikáciu osôb zodpovedných za zločiny proti ľudskosti, ľudským právam a slobodám

V demokratickom štáte majú občania právo dozvedieť sa mená verejných činiteľov nacistického a komunistického režimu a agentov a spolupracovníkov politickej tajnej polície, ktorí boli zodpovední za porušovanie ľudských práv a občianskych slobôd, aby neboli zvýhodňovaní len preto, že občania nepoznajú ich minulosť. Právo na hľadanie a odhaľovanie takýchto osôb je nezávislé od politického rozhodnutia o následkoch ich zodpovednosti.

Dosť vážne a stále veľmi aktuálne argumenty. Osoby zodpovedné za skartácie personálnych spisov na ministerstve vnútra tieto argumenty vzali a spláchli do záchodovej misy.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie