Denník N

Školský týždeň: Hradenie poplatkov za školský klub nemusí zvýšiť účasť chudobných detí

1. Chudobným deťom uhradia školský klub. 2. Máme novú stratégiu na včasnú podporu najmladších detí, detaily chýbajú.

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tu.

1. Chudobným deťom uhradia školský klub

Deň pred Vianocami ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu, ktorej cieľom je podporiť účasť žiakov a žiačok z chudobnejších pomerov v školskom klube, známom aj ako školská družina. Školy môžu požiadať ministerstvo, aby im zaplatilo poplatky za školský klub pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi.

Prečo je navštevovanie školského klubu dôležité? Možno ho chápať ako súčasť celodenného systému, v rámci ktorého sa deťom poskytuje kvalifikovaná podpora alebo starostlivosť. Podľa školského zákona majú v školskom klube prebiehať činnosti, ktoré sa zameriavajú na prípravu detí na vyučovanie, záujmovú činnosť a na oddych. Okrem toho v školskom klube pôsobia vychovávateľky a vychovávatelia, ktorí musia mať primerané vzdelanie.

Školský klub tak môže pozitívne vplývať na sociálne zručnosti aj vzdelávacie výsledky detí. Naznačujú to aj výsledky výskumov zo zahraničia. K dispozícii máme analýzu viacerých zahraničných programov. Ukázalo sa, že deti, ktoré absolvovali programy po skončení vyučovania, mali lepšiu väzbu na školu, pozitívnejšie sociálne správanie, lepšie vzdelávacie výsledky a nižšiu mieru problémového správania.

Problémom školských klubov na Slovensku je

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie