Denník N

Načo pripájať k obrannej dohode nezáväzné doložky?

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Je pripojenie interpretačnej doložky k obrannej zmluve medzi Slovenskom a USA opatrným krokom k autonómnej zahraničnej politike hlavy štátu alebo ide len o prázdne komunikačné gesto?

Autor je vedúci Katedry teórie práva a ústavného práva
na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
a vedecký pracovník v Ústave štátu a práva SAV

Zvykli sme si, že fádne otázky medzinárodného práva sa môžu stať predmetom ostrých vnútropolitických zápasov. Začalo sa to Globálnym paktom OSN o migrácii, ktorý na jeseň roku 2018 postavil vtedajšieho ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka proti vlastnej vláde a jej zápecníckej protiimigračnej politike. Spor nakoniec viedol k vzniku nového ústavného inštitútu späťvzatia demisie člena vlády.

Ďalšou epizódou bola predvolebná debata na jar roku 2020, ktorá sa na chvíľu zvrhla na súťaž o čo najhlučnejší nesúhlas s dohovorom proti násiliu páchanému na ženách. V tomto delíriu navrhla vláda parlamentu, aby s daným dokumentom vyslovil nesúhlas, hoci ústava z dobrých dôvodov pripúšťa len to, aby parlament rokoval a hlasoval o vyslovení súhlasu. Nehovoriac o tom, že na medzinárodnom poli vláda k spornému dohovoru sama pristúpila ihneď, ako bol otvorený na podpis.

V týchto dňoch je na pretrase medzinárodná zmluva o obrannej spolupráci medzi Slovenskou republikou a USA, ktorá rozdeľuje spoločnosť tentoraz nie po kultúrno-etickej, ale po geopolitickej línii. Rozdielny je aj postoj vlády, ktorá sa snaží ustáť verejnú kritiku a dohodu cez parlament pretlačiť. Do hry napokon vstúpila aj prezidentka, ktorá sa pokúsila upokojiť situáciu tým, že k splnomocneniu na podpis zmluvy pripojila aj interpretačnú doložku.

Doterajší prezidenti pútali politickú pozornosť najmä pri výkone moci smerom dovnútra štátu. Do istej miery tak plnili očakávania spoločnosti, ktorá si výkon prezidentského úradu spája skôr s domácou politikou. Hlava štátu však reprezentuje republiku predovšetkým smerom navonok. To okrem iného znamená, že prezidentka môže medzinárodné zmluvy nielen ratifikovať, ale aj dohodovať. To, že dnes má rokovanie o zmluvách na starosti ministerstvo či vláda, nie je žiadna nevyhnutnosť.

Na mieste je preto otázka, či prezidentkina interpretačná doložka k obrannej dohode nie je opatrným krokom k obsadeniu jej adekvátneho mocenského postavenia smerom k zahraničiu. Zároveň sa možno pýtať, či k posilneniu politickej a spoločenskej váhy prezidentského úradu nevedie už samotný fakt, že do vnútropolitických sporov sa čoraz viac vťahujú aj medzinárodné témy.

Klauzuly a doložky

Prezidentka sa môže brániť, že jej inovatívny prístup k riešeniu politického konfliktu o obrannej dohode nijako nevybočoval zo zabehnutej ústavnej praxe. Vznesenie interpretačnej doložky pri podpise zmluvy je totiž niečo iné ako predostretie návrhu na interpretačnú klauzulu, ktorá by tvorila samostatné ustanovenie zmluvy.

To prvé je jednostranným úkonom, ktorý sa robí pri podpise zmluvy a ktorý druhá strana nemusí akceptovať. Interpretačná doložka preto nemá záväzný právny účinok, ale je len jedným z faktorov, ktoré sa berú do úvahy pri výklade zmluvy. Naopak, to druhé je návrhom na doplnenie zmluvy v procese jej negociácie, ktorý musí druhá strana akceptovať. Ak sa tak stane, interpretačná klauzula získa záväzný právny účinok podobne ako ostatné zmluvné ustanovenia.

Vznesenie interpretačnej doložky tak nie je aktom dojednávania medzinárodnej zmluvy, ktoré u nás tradične vykonáva vláda, respektíve niektorý jej člen. Ide o akt, ktorý plní skôr symbolickú ako regulačnú funkciu. Uisťuje o existujúcich záväzkoch, neukladá však nové povinnosti ani nepriznáva nové práva.

Doložky a výhrady

Čo by to však bol za právnický kúsok, ak by sa oň nedalo sporiť? Problém výkladových doložiek spočíva v tom, že sa môžu premeniť na výhrady voči zmluve. Zatiaľ čo doložka obsah zmluvy iba spresňuje, výhrada ho dotvára.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Obranná dohoda s USA

Zuzana Čaputová

Komentáre

Teraz najčítanejšie