Denník N

Školský týždeň: Poznáme základné východiská, čo sa deti budú učiť od roku 2026

Nová časť školského newsfiltra Školský týždeň: 1. Ministerstvo školstva ukázalo základné obrysy, ako sa zmení, čo sa deti učia na základných školách. 2. Pribúda počet škôl, ktoré budú doučovať, stále to nemusí stačiť.

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tu.

1. Ministerstvo školstva ukázalo základné obrysy, ako sa zmení, čo sa deti učia na základných školách.

Pred dvoma týždňami ministerstvo školstva predstavilo dva východiskové dokumenty pre jednu z najzásadnejších reforiem v oblasti vzdelávania. Ide o východiská zmien, ktoré by sa mali uskutočniť v obsahu vzdelávania na základných školách. Jednoducho povedané, ministerstvo predstavilo základné obrysy, ako by sa malo zmeniť to, čo sa deti na základných školách učia.

Zásadné úpravy sú nutné z viacerých dôvodov. Súčasný obsah vzdelávania niektorých predmetov sa príliš zameriava na teoretické a encyklopedické vedomosti. To je v rozpore s deklarovanými cieľmi, že deti by si mali osvojiť vedomosti a zručnosti dôležité pre ich ďalší život, ako napríklad funkčná gramotnosť, kritické myslenie, objavovanie, učenie sa učiť, sociálne kompetencie a podobne.

Okrem toho obsah jednotlivých predmetov nie je medzi sebou previazaný a štát až príliš podrobne predpisuje učivo, ktoré si žiaci a žiačky majú osvojiť. Východiskové dokumenty upozorňujú aj na to, že súčasný spôsob definovania obsahu znemožňuje, aby vzdelávanie bolo možné prispôsobovať individuálnym potrebám detí.

Skrátka, zásadnejšia zmena obsahu vzdelávania je potrebná. Na tejto potrebe panuje široká odborná zhoda. Napokon zmena obsahu vzdelávania je jednou z kľúčových reforiem obsiahnutých v Pláne obnovy. Vďaka tomu je na tvorbu a zavedenie nového obsahu vyčlenených 41,9 milióna eur. Ďalších 44,5 milióna eur pôjde na zabezpečenie nových učebníc. Možno to považovať za historickú príležitosť na kvalitnú zmenu toho, čo sa deti na základných školách učia.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rodičovstvo

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie