Denník N

Literárne časopisy a koniec zneužívania tradície

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Za rôznymi rečami o zaujatosti komisie, za obvineniami z konfliktu záujmov či apelom na významné historické miesto týchto časopisov v slovenskej literatúre leží zopár faktov, ktoré si vedenie a čitatelia týchto periodík akosi odmietajú priznať.

Autor pracuje v Ústave slovenskej literatúry SAV

Literárnou verejnosťou v posledných dňoch hýbe informácia, že literárne časopisy Romboid, Literárny týždenník a Dotyky stoja pre neudelené dotácie od Fondu na podporu umenia pred zánikom. Za rôznymi rečami o zaujatosti komisie, za obvineniami z konfliktu záujmov či apelom na významné historické miesto týchto časopisov v slovenskej literatúre však leží zopár faktov, ktoré si vedenia a čitatelia týchto periodík akosi odmietajú priznať. Asi len zopakujem, čo je jasné každému, kto číta literárne časopisy.

Predovšetkým už samotné označenie týchto papierožrútov za literárne časopisy je kolosálnym nadhodnotením – najmä Literárneho týždenníka a Dotykov (a zaradiť sem môžeme s čistým svedomím aj matične dotované Slovenské pohľady). V prvom spomenutom tvorí literatúra a reflexia len okrajovú záležitosť. Oveľa podstatnejšie sa tu javia novinky z mikrosveta Spolku slovenských spisovateľov, ich uznesenia či zjazdy. K nim treba pripočítať rôzne glosy a eseje, ktoré so železnou istotou reflektujú „spoločenský marazmus“ a masírujú národné cítenie. Samozrejme, ide o časopis spolku, nič proti tomuto obsahu, ale je na jeho šírenie potrebných avizovaných 29-tisíc eur?

Samostatnou kategóriou zbytočnosti sú Dotyky. Podľa slov šéfredaktora Borisa Brendzu v denníku Pravda sú „jediným celoštátnym printovým periodikom, ktoré sa dlhodobo venuje prezentácii tvorby mladých začínajúcich autorov“. Z toho možno vyvodiť, že Brendza svoj časopis už dlho nečítal, hoci z toho obviňuje komisiu FPU. Načrtnime si na základe predchádzajúcich ročníkov modelový obsah časopisu:

1. duchaplný rozhovor s irelevantnou autorkou;

2. reportáž z regionálnej literárnej súťaže písaná účastníkom súťaže;

3. rozhovor s mladým výtvarníkom;

4. rozhovor s víťazkou regionálnej literárnej súťaže, ktorá bola predmetom reportáže v predošlom čísle;

5. krátka, no na časopis pre mladú literatúru desivo odborná štúdia o medzivojnovej literatúre, ktorú si autorka pôsobiaca na vysokej škole vykáže

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Knihy

Komentáre, Kultúra

Teraz najčítanejšie