Denník N

Slovensko v okovách klanovej mentality smeruje na východ

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Príčiny súčasného marazmu v skutočnosti siahajú oveľa hlbšie ako do obdobia poslednej dekády.

Autor je historik a politológ,
Graduate Institute for International and Development Studies, Ženeva/Viedenská univerzita

Spoločnosť a štátnosť na Slovensku sú v hlbokej kríze navzdor hrdinským výkonom lekárov a zdravotníkov počas uplynulých dvoch rokov. Nálady vo verejnosti a celkové smerovanie štátu boli pomerne problematické už pred vypuknutím pandémie covidu-19, ale situácia eskalovala a ešte viac prehĺbila existujúce zákopy. Sociálna kohézia vyprcháva, spoločnosť sa atomizuje, pričom napriek členstvu v Európskej únii a NATO nepanuje zhoda ani na takých bazálnych veciach, ako je kultúrna a geopolitická príslušnosť krajiny.

Spojenci, pre ktorých sa Slovensko slobodne rozhodlo, sú dávaní na roveň najhorším totalitným režimom v dejinách a požadujú sa od nich interpretačné doložky k fiktívnym a nanajvýš špekulatívnym scenárom. Zároveň časť spoločnosti blúzni o akýchsi politických, ekonomických a iných mostoch s režimom, ktorý chce svet geopoliticky vrátiť nie pred rok 1997, ale pred rok 1989 a právne a mentálne do 19. storočia, implicitne tak popierajúc zmysel vlastnej dejinnosti.

To, že Slovensko dnes existuje ako samostatný štát, nie je výsledkom panslávskych halucinácií o priľnutí k mocnému dubisku, ale dôsledkom Versaillských mierových zmlúv, ktoré aj malým národom a etnikám priznali právo na sebaurčenie. Čiže čosi, čo Kremeľ nie je schopný akceptovať ani po sto rokoch od konca prvej svetovej vojny, sústavne narušujúc nielen územnú integritu Moldavska, Gruzínska a Ukrajiny, ale aj politickú a ekonomickú suverenitu pobaltských a škandinávskych krajín, Veľkej Británie a Írska.

Rusko tak dnes predstavuje silu radikálnej antimodernity, pričom vedomý či nevedomý príklon značnej časti slovenskej spoločnosti na stranu arcireakcie podčiarkuje nielen absolútne pokrútené chápanie dejín vlastného národa a štátu, ale poukazuje i na to, že príčiny súčasného marazmu v skutočnosti siahajú oveľa hlbšie ako do obdobia poslednej dekády. Korupcia, konfrontačný štýl politiky, večné hľadanie nepriateľov a miestami až dych berúca nekompetentnosť sa zaiste na neblahom vývoji spolupodieľali. Domnievam sa však, že prapríčiny súčasného stravu treba hľadať inde. V tomto kontexte by som rád zmienil štyri faktory, ktoré tu podľa mojej mienky zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu.

Prvým je

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie