Denník N

Slovensku hrozí znefunkčnenie pamiatkovej starostlivosti

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

Osoby profesiou architekti, historici umenia, etnografi, archeológovia či kulturológovia sa budú musieť v enormne krátkych termínoch zaoberať všeobecným stavebným konaním.

Autor je pamiatkar, riaditeľ Krajského pamiatkového úradu Žilina

Návrh zákona o výstavbe smeruje na rokovanie parlamentu. V časti, ktorá sa bezprostredne dotýka ochrany pamiatok a činnosti pamiatkarov, sa tak udialo bez širšej odbornej diskusie. Predkladateľ a rezortné ministerstvo kultúry si nevypočuli podstatné názory odbornej verejnosti, hoci dnes mnohí, politikov nevynímajúc, vyzývajú na úzku spoluprácu s odborníkmi a zároveň vehementne kritizujú, keď sa to napríklad v rezortoch súdnictva, zdravotníctva či školstva nedeje. V tomto prípade však o názor pamiatkarov nebol skutočný záujem, a to aj napriek tomu, že predmetný zákon sa podstatným spôsobom dotkne budúcej pamiatkovej ochrany na Slovensku.

Zákon okrem iného prináša transformáciu krajských pamiatkových úradov na špecializované stavebné úrady pre národné kultúrne pamiatky, pamiatkové rezervácie a lokality zapísané v Zozname svetového dedičstva UNESCO. Tento zámer, ktorý zdanlivo vytvára obraz posilnenia pamiatkovej disciplíny, ju však de facto oslabí a znefunkční. Zároveň je nepochopením modernej filozofie ochrany pamiatok, ktorou sa uberajú vyspelé krajiny Európy i sveta.

Pamiatková starostlivosť prešla na Slovensku, azda ako jediná v oblasti kultúry, zásadnou transformáciou už v roku 2002. Pre ochranu pamiatkového fondu a archeologického dedičstva (národné kultúrne pamiatky a pamiatkové územia – rezervácie a zóny vrátane ochranných pásiem a archeologických lokalít a nálezov) vznikli špecializované inštitúcie: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky a krajské pamiatkové úrady.

Okrem základného výskumu, poznania a dokumentovania existujúceho i potenciálneho pamiatkového fondu krajské pamiatkové úrady spracovávajú

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie