Denník N

Tretiakov učia čítať telefónny zoznam a hovoriť sčítanec či menšiteľ. Zastarané osnovy už opravujú

Foto N - Vladimír Šimíček
Foto N – Vladimír Šimíček

Štátny pedagogický ústav a ministerstvo školstva pripravujú veľkú reformu učebných osnov v školách. Odborníci budú nanovo budovať štátny vzdelávací program, iným slovom aj kurikulum, v ktorom štát predpisuje, čo sa deti v školách majú učiť.

Aktuálne kurikulum má viacero problémov, je zastarané, preplnené a chaoticky usporiadané. Odborníci sľubujú napísať konečne modernejšie osnovy, aby sa deti už nemuseli iba bifľovať, ale aby mohli znalosti využiť v živote.

„Experti v jednotlivých predmetoch sa pozerajú na učivo inak. Už nehovoria, čo si má žiak osvojiť, ale čo má vedieť spraviť, ako má konať a na základe čoho tak konať má. Do centra pozornosti sa dostal žiak a jeho konanie,“ vysvetľuje Petra Fridrichová zo Štátneho pedagogického ústavu, kde sa venuje predškolskej a elementárnej pedagogike.

Za posledný rok ste boli ponorená v našom štátnom vzdelávacom programe. Pamätáte si najabsurdnejšiu chybu, ktorú ste tam našli? 

Vždy nás prekvapí, ako dokážeme podceniť, čo súčasná generácia detí už vie. Napríklad v treťom ročníku sa v učive nachádza, že máme jar, leto, jeseň, zimu. Pre väčšinovú populáciu detí je to zbytočné, pretože to už poznajú z materskej školy. Celkom ma zaujali aj rôzne vzdelávacie štandardy do slovenského jazyka pre 1. stupeň. Napríklad v treťom ročníku má žiak triediť inzeráty podľa obsahového zadania, či orientovať sa v telefónnom zozname, teda v zoznamoch typu „Zlaté stránky“. Alebo má aktívne v komunikácii používať pojmy ako sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ.

Plná zaujímavostí je aj geografia, ktorá predpokladá vymenovanie riek a pohorí v Ázii či v Afrike. V občianskej náuke je v 7. ročníku jedným z cieľov, aby žiak v rolových hrách simuloval rôzne typy osobností. Prekvapila ma aj etická výchova, ktorá obsahuje len ciele zamerané na to, čo všetko má žiak vedieť, ale chýbajú ciele opisujúce, k akým hodnotám či postojom má žiak smerovať.

Najčastejšou výhradou je, že dnešné kurikulum vedie k tomu, že hodiny sú zamerané na osvojovanie veľkého množstva faktov, čo znamená, že sa ich iba nabifľujú, uložia to krátkodobej pamäti. Prečo k tomu aktuálne kurikulum vedie? Je tam napísané – nabifľovať? 

Teraz je štátny vzdelávací

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Rozhovory

Školstvo

Slovensko

Teraz najčítanejšie