Denník N

Prečo Slováci zarábajú v Česku viac ako Česi

Ilustračné foto – TASR
Ilustračné foto – TASR

Vysvetlením je, samozrejme, to, že veľkú časť zamestnaných Slovákov v Česku tvoria vysokoškoláci pracujúci v Prahe. Ale nielen to.

Slováci, ktorí pracujú v Česku, majú v priemere vyšší plat ako českí občania. Kým priemerná mzda všetkých zamestnancov v Českej republike bola vlani zhruba 27-tisíc českých korún, Slováci tam zarobili takmer o 3,5 tisíca viac (30,5 tisíca korún). Na Slovensku bola vlani priemerná mzda 964 eur (26,5 tisíca korún).

Ukazuje to analýza Českého štatistického úradu v aktuálnom vydaní mesačníka Statistika&My (zachytáva 60-tisíc pracujúcich Slovákov).

Jedno z vysvetlení, prečo Slováci zarábajú u susedov viac, je vyšší počet odpracovaných hodín. Keď sa však porovná prostredná mzda, teda medián, rozdiel je podstatne menší: medián v ČR bol 23 078 korún, pri Slovákoch 24 559 korún. Rozdiel je teda okolo 1 500 korún.

V Česku totiž pracujú dve kategórie našich občanov – vysoko kvalifikovaní experti, ktorí zarábajú nadštandardne, a robotníci, ktorí berú menej ako Česi. „Zatiaľ čo druhý typ migrácie možno ľudovo nazvať ‚lacnou konkurenciou českým robotníkom‘, tú prvú možno, naopak, označiť ako ‚odliv mozgov‘ zo Slovenska,“ uvádza autor analýzy Dalibor Holý, ktorý šéfuje odboru štatistiky trhu práce.

Holý_graf1

Platy ťahajú vysokoškoláci

Vráťme sa k pôvodnej otázke, prečo Slováci zarábajú v Česku viac ako domáci občania.

Jedno z vysvetlení treba hľadať v odlišnom podiele mužov a žien v sledovaných štatistikách. Zatiaľ čo medzi zamestnancami českými občanmi tvoril podiel žien 44 percent, medzi slovenskými občanmi bol ich podiel menší (36 percent).

„Muži tvoria takmer dve tretiny z celkového počtu slovenských pracujúcich v Česku. A muži, ako je známe, majú vo všeobecnosti v Česku vyššie mzdy,“ uvádza Holý.

Slovenskí zamestnanci sa však od českého priemeru odlišujú aj stupňom dosiahnutého vzdelania. Vysokú školu má každý štvrtý Slovák pracujúci v Česku, kým celkový podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním bol v Českej republike 16 percent. Na druhej strane – tretina Slovákov v Česku má učňovské vzdelanie, kým 36 percent zamestnaných Čechov má strednú školu s maturitou.

No, čo je dôležité, Slováci pracujú najmä v Prahe a Stredočeskom kraji. Veľká časť z nich pracuje v informatike, kde sú vyššie platy. Veľa Slovákov však pracuje v odvetví administratívnej a podpornej činnosti, kde patria aj agentúry práce a kde sú nízke platy.

Pre úplnosť – viac ako polovica pracujúcich Slovákov v Česku má menej ako 34 rokov a aj ich prax je teda nižšia.

Manažéri – Slováci majú vyššie platy

V špičkách vedenia spoločností je iba malý podiel zamestnancov – Slovákov  (0,8 %), ale ich mediánová mzda (226 706 Kč) je takmer päťnásobkom celkového medianu v tomto zamestnaní.

Takmer pätina Slovákov je v pozíciách špecialistov. Najčastejšie sú to lekári, ktorých plat však nevybočuje od mzdového priemeru českých kolegov. To už neplatí o programátoroch, systémových analytikoch či správcoch sietí zo Slovenska, ktorých platy sú nadpriemerné.

platy v CR 2

Teraz najčítanejšie