Denník N

Nestrašme súkromnými školami, berme ich ako príležitosť

Foto N - Tomáš Benedikovič
Foto N – Tomáš Benedikovič

To, že vieme pomôcť nejakej skupine detí dostať sa ku kvalitnejšiemu vzdelaniu, by nemalo byť dôvodom na kritiku len preto, že iné deti túto možnosť nemajú.

Autor je analytik INESS

Pán Rehúš vydal v Denníku N text, kde opisuje riziká, ktoré môžu súkromné školy predstavovať pre chudobné deti na Slovensku. Konkrétne píše, že „viaceré výskumy však poukazujú na to, že namiesto skvalitňovania všetkých škôl môže neregulované zakladanie súkromných škôl prehlbovať nerovnosti vo vzdelávaní“. V tomto komentári vám zasa predstavím iné výskumy, ktoré ukazujú, že neregulované zakladanie súkromných škôl môže zlepšovať výsledky aj tých detí, ktoré ostanú navštevovať verejné školy, a tak súkromné alternatívy pomáhajú znižovať nerovnosti a plošne zlepšovať kvalitu vzdelávania.

Veľká téma je to napríklad v USA, kde sú tými alternatívami tzv. charterové školy – slobodné, z verejných financií platené školy. O ich vplyve na verejné školy vyšli v roku 2019 dve zaujímavé štúdie. Výsledky prvej hovoria o tom, že čím väčší podiel mali charterové školy v danej oblasti, tým viac sa zlepšili výsledky žiakov aj z ostatných škôl. A to platí predovšetkým o deťoch z černošských a hispánskych rodín v rámci celých USA. Druhá štúdia bola zameraná lokálnejšie a pozrela sa na vzdelávanie v Severnej Karolíne, kde v roku 2011 odstránili obmedzenie maximálneho počtu charterových škôl. V oblastiach, kde sa následne otvorili nové školy, zlepšili sa výsledky aj tých žiakov, ktorí ostali na pôvodných školách. Tieto závery nie sú žiadnou výnimkou a viaceré prehľadové štúdie hovoria o mierne pozitívnych alebo prinajhoršom o neutrálnych vplyvoch charterových škôl.

Ono to je v skutočnosti presne naopak, ako píše pán Rehúš. Nemali by sme zbrojiť proti súkromným školám, lebo chudobnejšie deti ostávajú vo verejných. Ale mali by sme aktívne podporovať súkromné školy aj pre chudobné deti. Dôvod je ten, že neverejné školy sa ukazujú byť výborný a fungujúci nástroj na vzdelávanie detí, ktoré sa narodia v generačnej chudobe.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Školstvo

Komentáre

Teraz najčítanejšie