Denník N

Demokratická kontrola prokuratúry je nevyhnutná

Generálny prokurátor Maroš Žilinka. Foto N - Tomáš Benedikovič
Generálny prokurátor Maroš Žilinka. Foto N – Tomáš Benedikovič

Prokuratúra Slovenskej republiky pripomína postavenie „štátu v štáte“ – autoritárskeho štátu v demokratickom štáte.

Autor je advokát, špecializuje sa na ústavné právo

Generálny prokurátor Slovenskej republiky upútal pozornosť odbornej i laickej verejnosti svojím nevšedným osobným angažovaním v procese schvaľovania medzinárodnej zmluvy o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických.

Mnohých prekvapila nielen mimoriadna horlivosť generálneho prokurátora v legislatívnom procese, ale tiež charakter a obsah námietok, ktoré v mene generálnej prokuratúry voči obrannej zmluve vzniesol.

Porovnávať možno len porovnateľné

Najväčšiu kritiku vyvolalo prirovnanie obrannej zmluvy so Spojenými štátmi americkými k okupačnej zmluve, uzatvorenej so Zväzom sovietskych socialistických republík v roku 1968.

Oprávnene.

Takýto prístup generálneho prokurátora je totiž v zrejmom rozpore s elementárnym pravidlom nielen právnej komparatistiky, ale aj komparatistiky ako takej, podľa ktorého porovnávať možno len porovnateľné. Samozrejme za predpokladu, že chceme postupovať objektívne a nie účelovo.

Nemožno porovnávať jazykový text dvoch medzinárodných zmlúv len čisto mechanicky a nebrať pritom ohľad na ich historický kontext a iné okolnosti, za ktorých boli tieto zmluvy uzatvorené.

Nanútená okupačná zmluva, teda zmluva uzatvorená v zjavnom rozpore s medzinárodným právom, objektívne nemôže byť pre Slovenskú republiku „nepochybne výhodnejšia“ ako slobodne uzatvorená obranná zmluva s naším kľúčovým spojencom v Severoatlantickej aliancii, navyše v čase reálnej hrozby vzniku ozbrojeného konfliktu na území susedného štátu.

Právne neobstojí ani dodatočné vysvetlenie generálneho prokurátora, že išlo o záver „výlučne z pohľadu formálno-právneho (normatívneho)“, pretože takýto formalistický postup pri výklade právneho predpisu, respektíve medzinárodnej zmluvy, je ústavne neakceptovateľný.

Formalistický postup generálneho prokurátora

Ako uviedol Ústavný súd Slovenskej republiky vo svojom náleze sp. zn. I. ÚS 155/2017 z 31. augusta 2017, orgánom verejnej moci nemožno tolerovať pri interpretácii zákonných ustanovení prílišný formalistický postup, ktorý vedie k zjavnej nespravodlivosti. Pri

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Maroš Žilinka

Obranná dohoda s USA

Komentáre

Teraz najčítanejšie