Denník N

Etik David Černý: Putin je vojnový zločinec, nebezpečný agresor, diktátor a odpudivý človek

David Černý pôsobí v Ústave štátu a práva a Ústave informatiky českej akadémie vied a v Centre Karla Čapka pre výskum hodnôt vo vede a v technike. Foto – archív D. Č.
David Černý pôsobí v Ústave štátu a práva a Ústave informatiky českej akadémie vied a v Centre Karla Čapka pre výskum hodnôt vo vede a v technike. Foto – archív D. Č.

O Putinovi, vojne na Ukrajine a ruskej propagande sa Denník N rozprával s českým filozofom a etikom Davidom Černým z českej akadémie vied a Centra Karla Čapka pre výskum hodnôt vo vede a v technike.

Podľa Černého Putin stále žije v zajatí bipolárneho videnia sveta, ktoré väčšinu štátov už vôbec nezaujíma. „Väčšina krajín chce spolupracovať a bojovať proti klimatickej zmene, aby sme žili na planéte, ktorá poskytne dobré podmienky pre život nám a budúcim generáciám. Putin je v zajatí klanového videnia ‚my‘ a ‚oni‘, ‚my‘ a ‚nepriatelia‘.“

Etik vysvetľuje, že ruská propaganda zámerne vykresľuje západnú kultúru ako prehnitú a skazenú. „Západ vykresľujú v najhoršom možnom svetle ako zdegenerovaný nepriateľský útvar. Na druhej strane je Rusko, ktoré propaganda vykresľuje ako záchrancu a spasiteľa.“ Černý preto schvaľuje rozhodnutie zakázať ruským propagandistickým médiám šíriť klamstvá v EÚ. „Môj názor je, že by to bolo v poriadku aj skôr,“ vraví etik a dodáva: „Aj informačná vojna je vojna a pre spoločnosť je nebezpečná.“

Mieru solidarity, ktorá zasiahla svet po ruskej agresii, označuje Černý za úžasnú. „Naša spoločnosť nie je dekadentná a zlá, ako vraví Putin. Je to spoločnosť sebavedomá, ktorá chápe význam dobra a zla.“

Podľa prieskumu agentúry AKO z piatka si 25 percent Slovákov myslí, že za konflikt na Ukrajine sú zodpovedné Spojené štáty. Ako by ste ľuďom vysvetlili, kto je vo vojne na Ukrajine agresor a kto obeť?

Za viac ako 2 000 rokov sa vykryštalizovala teória o spravodlivej vojne. Rozlišuje dva súbory požiadaviek, prvým je právo vstupu do vojny, Ius ad bellum. Určujú, za akých podmienok štát vstupuje do vojny spravodlivo. Na to, aby bola vojna spravodlivá, treba spĺňať všetkých sedem podmienok rôznej sily. Najdôležitejšia z nich je podmienka spravodlivej príčiny – prečo štát vstupuje do vojny.

V tomto prípade Ruská federácia prekročila hranice Ukrajiny, hoci ju nikto nepozýval, zaútočila na ukrajinskú armádu a ohrozuje politickú integritu, suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny. Z hľadiska teórie spravodlivej vojny útok Ruska nespĺňa podmienku spravodlivej príčiny. Tento vojenský akt sa preto klasifikuje ako agresia. Je to nespravodlivá vojna a agresia voči inému štátu.

Kto je Vladimír Putin podľa etika?

Už teraz je pre mňa vojnovým zločincom. Začal nespravodlivú vojnu. Zo siedmich kritérií spravodlivej vojny splnil len dve, ktoré sú najmenej dôležité.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Človek

Hoaxy a propaganda

Morálka

Rozhovory

Vladimir Putin

Vojna na Ukrajine

Svet, Veda

Teraz najčítanejšie