Denník N

Pestrá správa o slovenskej literatúre: vyhlásili desiatku ocenenia Anasoft litera

Kniha Nicol Hochholczerovej je aj v tohtoročnej desiatke finalistov ceny Anasoft litera. Foto - Anasoft litera
Kniha Nicol Hochholczerovej je aj v tohtoročnej desiatke finalistov ceny Anasoft litera. Foto – Anasoft litera

Odborná porota vyberala z vyše stotridsiatich literárnych diel.

Porota 17. ročníka ocenenia Anasoft litera vyhlásila desiatku tohtoročných finalistov. Nominácie za svoje diela, ktoré vyšli v minulom roku, získali (v abecednom poradí): Balla, Ivana Dobrakovová, Nicol Hochholczerová, Ivan Medeši, Jana Micenková, Lukáš Onderčanin, Stanislav Rakús, Vanda Rozenbergová, Arpád Soltész a Marek Vadas.

Výber je pestrou správou o slovenskej literatúre. Na longliste ceny sú jej štyria laureáti a laureátky, rovnako ako viacerí viacnásobne nominovaní, a aj nováčikovia ocenenia. Spektrum siaha od zavedených autorov a autoriek s dlhým zoznamom diel až po knižných debutantov. Zoznam desiatky je vyvážený rodovo (po výrazných výkyvoch v posledných ročníkoch) i generačne (od ročníka 1940 až po 1999).

Desiatka Anasoft litery je rozmanitá aj po obsahovej, formálnej i žánrovej stránke. Zastúpené sú poviedky, novely, fragmentárny i klasický román, dokumentárna próza, fiktívna autobiografia, záznam osobnej skúsenosti, nádych žánrovky, literárne spracovanie minulosti i reflexia najčerstvejšieho dneška.

O finalistoch rozhodovala medzinárodná odborná porota v zložení: literárna vedkyňa, prekladateľka a redaktorka Jana Cviková, poľská prekladateľka a autorka Weronika Gogola, literárna vedkyňa a pedagogička Tamara Janecová, literárny vedec, prekladateľ a pedagóg Marián Andičík a redaktor, literárny kritik a prekladateľ Gabriel Gábor Csanda.

Porotcovia posudzovali celkovo 132 prozaických kníh, ktoré vyšli v roku 2021.

Desiatka, ktorá osloví

„Považujem za vynikajúce, že sa desiatka vyznačuje rozmanitosťou vo viacerých smeroch: čo sa týka autorského generačného zastúpenia, prozaického gesta aj tém,“ vyzdvihla pestrosť vybranej desiatky Jana Cviková.

Jednotlivé tituly podľa nej „rôznymi spôsobmi reflektujú a sprítomňujú vzdialenejšiu aj bližšiu minulosť, problematiku násilia vo verejnom aj v súkromnom priestore, poukazujú na nespracované spoločenské i individuálne traumy a ich ničivé účinky“. Cviková verí, že oslovia čitateľskú verejnosť svojimi literárnymi kvalitami aj myšlienkovým posolstvom.

Podľa Tamary Janecovej priniesla minuloročná produkcia viaceré pozoruhodné prozaické výkony, „ktoré sú z hľadiska žánru možno nejednoznačné a fungujú na pomedzí beletrie a historickej reportáže či umeleckej a populárnej literatúry, ale s kolegami v porote sme sa zhodli na tom, že žánrové predsudky by boli v tomto prípade na škodu veci“.

A dodáva, že pri vytváraní desiatky bolo z čoho vyberať: „Máme za sebou dva roky pandémie, no nedá sa povedať, že by táto situácia radikálne ovplyvnila kvalitu súčasnej slovenskej prózy. Zvykne sa hovoriť, že umelci fungujú aj ako seizmograf svojej doby, dokážu vycítiť napätie v spoločnosti a nadchádzajúce zmeny. V tomto zmysle viaceré diela pomerne znepokojivo vypovedajú o kríze jedinca a sveta.“

Weronika Gogola si tiež myslí, že výraznou tendenciou v tohtoročnom výbere je

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Anasoft litera

Knihy

Kultúra

Teraz najčítanejšie