Denník N

Voľná nedeľa nie ako privilégium, ale právo

Na Slovensku treba oživiť prakticky neexistujúcu debatu o prísnejšej regulácii nedeľného predaja.

Autorka je poslankyňou Európskeho parlamentu za stranu Smer

Či sa pozrieme na domácu, alebo na európsku úroveň, téma rovnosti pohlaví z pohľadu zamestnávania sa stala tak trochu obohraným príbehom. Bohužiaľ, a to je podstatné, bez toľko očakávaného a nanajvýš potrebného „happy endu“.

Áno, v posledných rokoch možno aj došlo k nepatrnému zjemneniu priepastných rozdielov v odmeňovaní mužov a žien. Príčinou však neboli účinné opatrenia cielené na pomoc ženám, ale iba celkové zhoršenie situácie na trhu práce spôsobené dookola omieľanou krízou. Napriek tomu však nesmieme rezignovať a pre dosiahnutie toho „happy endu“ musíme robiť omnoho viac.

Nebudú pritom stačiť len nejaké prázdne sľuby a gestá. Tlak na zlepšovanie podmienok pre zamestnávanie žien je totiž jedným dôležitých faktorov na podporu udržateľného hospodárskeho rastu tak u nás doma, ako aj v Európe. Jeho súčasťou sa musí stať aj snaha o lepšie previazanie a zosúladenie politiky zamestnanosti s rodinnou politikou.

Na Slovensku to nepochybne znamená aj opätovné otvorenie v súčasnosti prakticky neexistujúcej debaty o prísnejšej regulácii nedeľného predaja. Drvivú väčšinu, niektorí uvádzajú až štyri pätiny, pracujúcich v nedeľu tvoria práve ženy. Jeden zaručený deň voľna po celotýždennej drine by pre ne znamenal nie privilégium, ale posilnenie ich práv a predovšetkým garanciu času stráveného s rodinou a deťmi.

Výhodou debaty o voľnej nedeli je, že vieme už v súčasnosti pomenovať klady a všetky potenciálne zápory takéhoto kroku. To „dobré“ je preukázateľne pozitívny vplyv na zdravie, motiváciu a následne aj efektivitu či výkonnosť pracovníkov. Alebo teda v tomto prípade skôr pracovníčok.

Negatívne by sa podľa niektorých ekonómov odzrkadľovala v príjmoch štátneho rozpočtu a hlavne v reálnom poklese miezd ľudí pracujúcich aj v nedeľu. Dôležité však je tieto negatíva poznať. Znamená to totiž, že nás nemôžu prekvapiť. Naopak, politikom otvárajú možnosti, ako im účinne a s dostatočným časovým predstihom zabraňovať. Že by námet na jedno z opatrení do ďalšieho sociálneho balíčka?

S obmedzením nedeľného predaja nám môže ísť príkladom veľký počet vyspelých krajín, ku ktorým sa chceme radiť. Sú nimi Nórsko, Veľká Británia, Holandsko, Belgicko, Luxembursko, Švajčiarsko, Nemecko, ale aj susedné Rakúsko či Maďarsko. Na takýto krok sa nepochybne vopred pripravovali, a preto v ich prípade žiadne zásadné ekonomické škody, ktorými sme na Slovensku najmä zo strany zamestnávateľov v tejto súvislosti strašení, nebadať.

Teraz najčítanejšie