Denník N

Školský týždeň: Na vzdelávanie detí z Ukrajiny nie sme dostatočne pripravení, potrebujeme systémový plán

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tu.

1. Na vzdelávanie detí z Ukrajiny nie sme dostatočne pripravení, potrebujeme systémový plán

Po dvoch rokoch pandémie čelí naša spoločnosť ďalšej kríze – vojne na Ukrajine. Z Ukrajiny na naše územie utekajú pred vojnou najmä ženy, deti a starší ľudia. Ukrajinské občianky a občania, ktorí chcú zostať na Slovensku, môžu požiadať aj o takzvané dočasné útočisko. To okrem iného zaručuje, že deťom a mladým ľuďom sa musí poskytovať vzdelávanie v našich školách. Pozrime sa, ako ministerstvo školstva zareagovalo na aktuálnu situáciu a čo ďalšie by mal štát robiť, aby sme dokázali zabezpečiť kvalitné vzdelávanie pre deti z Ukrajiny.

Na prvom mieste treba poznamenať, že deti z cudziny sa na Slovensku vzdelávajú už v súčasnosti. Podľa údajov zo septembra 2021 sa napríklad na základných školách v tomto školskom roku vzdeláva 4 727 detí z cudzích krajín. To je 1 percento zo všetkých žiakov a žiačok základných škôl na Slovensku. Z nich približne štvrtina (25,7 %) má na Slovensku trvalý pobyt.

Väčšina z týchto detí navštevuje štátne základné školy (78,2 %), nasledujú súkromné školy (19,1 %) a najmenej z nich je v cirkevných školách (2,7 %). Približne polovica (48 %) z nich navštevuje základné školy v Bratislavskom kraji, nasledujú Trnavský (11,7 %) a Nitriansky (10,1 %) kraj. Najmenej z nich sa vzdeláva v Banskobystrickom (4,8 %) a Trenčianskom (5,3 %) kraji.

Je zrejmé, že počet detí z cudziny v slovenských školách stúpne. Predbežné informácie hovoria o tom, že do slovenských škôl by malo pribudnúť 700 detí z Ukrajiny. Ak bude vojna pretrvávať, tieto počty budú ďalej narastať.

Aktuálne inštrukcie ministerstva školstva smerom k ukrajinským rodičomslovenským školám sa opierajú najmä o existujúce mechanizmy na začleňovanie detí z cudziny. Z hľadiska prijímania detí z Ukrajiny do škôl je situácia relatívne jednoduchá. Ak rodičia požiadali o azyl alebo dočasné útočisko, môžu navštíviť školu, do ktorej chcú svoje dieťa umiestniť. Škola musí dieťa prijať a zaradiť ho do ročníka podľa doterajšieho vzdelania aj úrovne ovládania štátneho jazyka.

Existujúce pravidlá upravujú aj spôsob hodnotenia žiačok a žiakov z cudziny. Vo všeobecnosti sa tieto deti hodnotia podľa pravidiel, ktoré platia pre žiakov a žiačky po prestupe do školy s iným vyučovacím jazykom. To znamená, že v prípade detí z Ukrajiny by sa vyučovací jazyk mal hodnotiť miernejšie a hodnotiť by sa mali najmä vecné vedomosti. Na odstránenie jazykových bariér tiež existujú kurzy štátneho jazyka, ktoré zabezpečujú regionálne úrady školskej správy a zväčša ich priamo v škole realizujú kvalifikovaní učitelia a učiteľky. Základný kurz trvá 8 týždňov (32 vyučovacích hodín) a dá sa predĺžiť o 4 týždne.

Súčasný systém vzdelávania detí z cudziny má však podľa dostupných informácií viaceré nedostatky.

Blahoželáme, máte dobrých priateľov!

Tento článok je normálne zamknutý, ale vy si ho môžete prečítať zadarmo vďaka tomu, že váš priateľ Centrum vzdelávacích analýz je predplatiteľom Denníka N a článok vám venoval. Stačí zadať váš e-mail, nebojte sa, nikdy ho nepredáme inej firme.

Alebo môžete .

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie