Denník N

Nehorázny návrh poslanca Fecka

Poslanec za OĽaNO Martin Fecko. Foto - TASR
Poslanec za OĽaNO Martin Fecko. Foto – TASR

Už tretie volebné obdobie v rade sa Martin Fecko (OĽaNO) ako poslanec parlamentu snaží predkladať návrhy na zmenu procesov, ktoré vedú k deleniu obcí a najmä miest. Kým z pozície opozičného poslanca opakovane neuspel, teraz hrozí, že ako poslanec vládnucej koalície môže mať šancu.

Autor je analytik Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika

Aktuálne platný právny stav umožňuje, aby bolo možné rozdeliť obec len v prípade, ak nová obec bude mať aspoň 3 000 obyvateľov, a zároveň súhlas s rozdelením obce vyjadria obyvatelia obce v referende, ktorého sa zúčastní aspoň polovica oprávnených voličov a v prospech rozdelenia obce sa vyjadrí nadpolovičná väčšina účastníkov miestneho referenda.

Poslanec Fecko navrhuje zmeniť spôsob rozdeľovania obcí tak, že o odčlenení časti obce by rozhodovali už len voliči v odčleňovanej časti obce. Ostatní obyvatelia doterajšej obce by stratili právo vyjadriť sa.

Poslanec Fecko zavádza, keď v dôvodovej správe k návrhu tvrdí, že „návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie“.

Slovenská republika je totiž signatárom Európskej charty miestnej samosprávy, pričom táto medzinárodná zmluva nadobudla účinnosť na území Slovenskej republiky 1. júna 2000 a podľa jej čl. 5 sa „so zainteresovanými miestnymi samosprávami vopred prekonzultujú všetky miestne zmeny územných hraníc, prípadne sa tam, kde to zákon umožňuje, uskutoční referendum“.

Návrh poslanca Fecka je evidentne v rozpore s čl. 5 európskej charty, keďže doterajšia obec a jej obyvatelia strácajú právo vyjadriť sa k aktu rozdelenia obce. Zároveň je v rozpore s § 2a zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého k rozdeleniu obce môže dôjsť len na základe dohody. Návrh poslanca Fecka však z rozhodovania o rozdelení obce vypúšťa možnosť, aby sa k rozdeleniu vyjadrila doterajšia obec a jej obyvatelia, čím porušuje ich ústavné práva a znemožňuje dohodu o rozdelení obce, ktorú predpokladá zákon o obecnom zriadení. Je tu tiež možný rozpor s Ústavou SR, ktorá zaručuje možnosť vykonávať územnú samosprávu miestnym referendom, pretože návrh z tohto práva vylučuje časť obce a jej obyvateľov.

Podľa poslanca Fecka by to však bolo v poriadku, lebo on sa netají tým, že vníma túto situáciu ako analógiu referenda o nezávislosti Škótska či zotrvaní Spojeného kráľovstva v EÚ. Necháme na právnych expertov, aby pánovi poslancovi vysvetlili, v čom jeho analógie nesedia, a môžeme sa len v duchu pýtať, prečo nedôvodí aj referendom o nezávislosti Katalánska. Aj právo na secesiu musí mať predsa svoje medze a pravidlá.

Treba dodať, že vo veci, ktorej sa týka návrh pána poslanca Fecka, bolo koncom roka 2019 doručené v mene skupiny poslancov podanie na Ústavný súd. Je namieste otázka, či by nebolo vhodné počkať, ako sa k tomu postaví. Je však známa argumentácia ústavných sudcov k minulým snahám poslancov o úpravy delenia obcí na Slovensku.

Lex Nižná Šebastová

O čo pánovi poslancovi Feckovi vlastne ide? V skratke, jednu nespravodlivosť sa snaží nahradiť inou. Je pravda, a dôvodí tým aj pán poslanec, že v ére socializmu došlo na Slovensku k direktívne riadenému a v podstate násilnému zlučovaniu obcí do systému takzvaných strediskových obcí, respektíve k pričleňovaniu obcí v zázemí miest k mestám.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie