Denník N

Človek, tvor racionálne iracionálny

Behaviorálny ekonóm a psychológ Dan Ariely sa v knihe Aká drahá je intuícia opäť vracia k téme iracionality ľudského správania. Ukazuje, že aj keď sa správame nerozumne, je za tým racionálne pozadie.

V slovenčine sú Arielyho knihy známe vďaka vydavateľstvu Premedia, ktoré vydalo jeho bestsellery Psychológia peňazí, Aké drahé je zadarmo či Ako klameme. Autor prístupným jazykom objasnil, ako skryté nevedomé mechanizmy rozhodujú o našich každodenných rozhodnutiach. Sympatickým aspektom kníh je ich praktická, aplikovateľná stránka, keďže sa mnohí z nás spoznajú v niektorej z analyzovaných situácií.

V knihe Aká drahá je intuícia Ariely pokračuje v tejto línii. Ako vysvetľuje v úvode, tentokrát je kniha osobnejšia, čo ju líši od predchádzajúcich titulov.

Ariely sa v duchu najnovších poznatkov z ekonómie a psychológie zamýšľa nad témami, ktoré rezonujú v každom z nás: prečo je zmysel toho, čo robíme, nevyhnutným predpokladom, aby sme sa cítili naplnení; prečo máme silnú tendenciu preceňovať vlastné výtvory a myšlienky a, naopak, prečo podceňujeme a odmietame výtvory a myšlienky druhých; prečo blízke utrpenie preciťujeme viac a to na druhom konci sveta nás až tak nezasahuje; prečo je pomsta v skutočnosti racionálny – a predsa nebezpečný – mechanizmus; čo je pravdy na tvrdení, že človek si zvykne na všetko.

Zameriam sa na dve z týchto tém, ktoré bližšie priblížim.

Moje myšlienky sú lepšie ako vaše

Predstavme si nasledujúcu situáciu: ste na pracovnej porade, rieši sa istý problém. Navrhnete riešenie, no váš návrh ostane bez odozvy. Po čase niekto iný predloží identický návrh, vedenie naň zareaguje pozitívne a odsúhlasí ho. Aké pocity to vo vás vyvolá? Návrh, ktorý ste pôvodne navrhli ako najlepšie riešenie pre firmu, bol prijatý a bude sa realizovať. Takže by vás de facto nemalo nič trápiť. No všetci vieme, že sa pravdepodobne trápite. Prečo?

Pretože ľudia sa so svojimi myšlienkami a nápadmi stotožňujú a identifikujú. Preto nám nestačí, keď niekto nami formulovanú myšlienku iba prijme. Prijať alebo neprijať ideu či názor znamená prijať alebo neprijať priamo človeka. Vráťme sa k vyššie uvedenému príkladu. Ak by nám záležalo predovšetkým na riešení problému firmy, mali by sme byť radi, že potrebný návrh prešiel. Nás však trápi, že riešenie nebolo stotožnené s našou osobou.

Ariely v kapitole Predsudky voči cudzím vynálezom objasňuje fenomén, ktorý nie je ničím novým, o čom by už nepísali aj starovekí filozofi. A síce, že sa všetci chronicky preceňujeme. Je jedno, či ste celý život prežili niekde na vidieku, alebo máte štyri tituly – všetci máme tendenciu preceňovať vlastné myšlienky, zatiaľ čo na myšlienky druhých sa pozeráme s podozrením až odmietnutím. Vo svete biznisu tento jav dostal skratku NIH, z anglického not-invented-here, čiže „nevymysleli to u nás.“ V praxi syndróm NIH vychádza z premisy, že ak sme niečo nevymysleli my, nestojí to za veľa.

Výskumy preceňovania vlastných myšlienok, návrhov a nápadov ukázali, že účastníci svoje riešenia preferovali ako praktickejšie a lepšie než riešenia druhých. A to napriek tomu, že neraz navrhli to isté, len v trochu inej podobe. Na vlastné návrhy sme hrdí a naše ego a pocit dôležitosti rastú, čo aj patrične dávame pocítiť. Dokonca aj tí, ktorí o tejto iracionálnej odchýlke vedia a študujú ju, podliehajú jej rovnako.

Ariely spomína svojich kolegov akademikov a vedcov, pre ktorých by otvorenosť a túžba revidovať vlastné názory mali byť odbornými maximami. Žiaľ, ideál je jedna vec, realita druhá.

Vo vedeckej sfére sa používa ako variant syndrómu NIH koncept teórie zubnej kefky

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Knihy

Kultúra

Teraz najčítanejšie