Denník N

Ako si Sovietsky zväz vzal časť Slovenska – stačila mapa, kde milimeter hrubá čiara znamenala pol kilometra v teréne

Machináciou s hranicou prišlo Slovensko o mestečko Čop, dvanásť obcí, 14-tisíc hektárov územia a o približne 10-tisíc obyvateľov.

„Podľa zístených poznatkov, ruské bezpečnostné orgány pred odstúpením obce vyviezly odtial všetkých zakarpátskych Ukrajincov. Ďalej sobraly 2 kompletné mlátačky s traktormi a vyviezly tiež asi 200 q pšenice a raži,“ píše sa v policajnej správe zo 6. apríla 1946 o tom, ako obec Lekárt opustili sovietske bezpečnostné zložky.

Oblasť, kadiaľ sa dnes tiahne hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou, prežívala dramatické udalosti aj v období po skončení ničivej vojny. Československo v roku 1945 odstúpilo víťazovi druhej svetovej vojny Sovietskemu zväzu Podkarpatskú Rus. To je všeobecne známa dejinná udalosť. Slovenské dejiny však takmer mlčia o tom, ako vznikala hraničná čiara medzi Československom a Sovietskym zväzom. A ak sa o týchto udalostiach píše, často je to len opakovanie dobového propagandistického vysvetlenia.

Popri odstupovaní Podkarpatskej Rusi si Sovietsky zväz totiž prisvojil aj časť slovenského územia. V komunistickom Československu sa to darilo tajiť alebo to aspoň prezentovať ako obojstranne výhodnú výmenu územia. To, že išlo o výmenu územia, sa chybne a nekriticky dodnes opakuje aj v odbornej literatúre.

Možno si spomeniete, že po začiatku ruskej vojny na Ukrajine začali jazdiť od marca do Česka a na Slovensko evakuačné vlaky. Vyrážali z Čopu. Z mestečka, ktoré kedysi patrilo do okresu Kráľovský Chlmec.

Európske námestie a železničná stanica v Čope. Foto – Daniel Kerekes

Ako sa Čop dostal na Ukrajinu? Dalo by sa povedať, že ho anektovali Rusi. Aby sme lepšie pochopili, ako sa stalo, že Slovensko stratilo Čop a okrem neho aj ďalších dvanásť obcí, musíme ísť trochu do histórie.

Slovensko mohlo končiť za Popradom

Štátna hranica medzi dnešným Slovenskom a Ukrajinou je dnes jednou z najprísnejšie strážených na svete, keďže sme súčasťou schengenského priestoru (26 európskych štátov), a toto spoločenstvo svoju vonkajšiu hranicu prísne stráži. Pre bežných ľudí bola táto hranica fakticky nepriechodná už

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Slovensko

Teraz najčítanejšie