Denník N

Školský týždeň: Na nákup učebníc pôjde viac peňazí, stredným školám sa viac neujde

Nová časť školského newsfiltra Školský týždeň: 1. Vznikol manuál na desegregáciu škôl, školám ani zriaďovateľom nepomôže a ako vzor ukazuje segregované školy. 2. Na nákup učebníc pôjde viac peňazí, stredným školám sa viac neujde.

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tu.

1. Vznikol manuál na desegregáciu škôl, školám ani zriaďovateľom nepomôže a ako vzor ukazuje segregované školy

Minulý týždeň ministerstvo školstva predstavilo metodický materiál, ktorý je zameraný na desegregáciu škôl. Dokument s názvom Spolu v jednej lavici má slúžiť zriaďovateľom, riaditeľom a riaditeľkám škôl, aby dokázali vytvoriť vzdelávacie prostredie, v ktorom sa spoločne vzdelávajú všetky deti. Pozrime sa, či sa ministerstvu podarilo vytvoriť praktický a užitočný manuál.

Téma desegregácie je v našom vzdelávacom systéme veľmi dôležitá. V našom školstve dochádza k systematickému vyčleňovaniu najmä detí z marginalizovaných rómskych komunít do oddelených škôl a tried. Európska komisia vedie už od roku 2015 proti Slovensku konanie za porušenie rasovej smernice (tzv. infringement). Dôvodom je, že neúmerne umiestňujeme rómske deti do špeciálnych škôl, ako aj do škôl a tried, v ktorých sa nachádzajú výlučne rómske deti.

Dôkazov o segregácii máme dosť. Organizácia Amnesty International zverejnila názorné prípadové štúdie segregácie rómskych detí v základnom vzdelávaní. Na problém poukazovala aj Štátna školská inšpekcia. Analýzu založenú na administratívnych dátach priniesla správa, ktorú vypracoval Inštitút vzdelávacej politiky spolu s Útvarom hodnoty za peniaze.

Z tejto analýzy vyplynulo, že ak by sme v prvom ročníku základných škôl, ktoré navštevujú deti z marginalizovaných rómskych komunít aj z majority, chceli zabezpečiť, aby rómske deti boli rovnomerne rozdelené do jednotlivých tried, až tretinu z nich by sme museli preradiť do inej triedy. Ak by sme sa pozreli na obce, kde sa vo viacerých školách vzdelávajú deti z marginalizovaných komunít aj z majority a chceli by sme zabezpečiť, aby boli rómske deti rovnomerne rozdelené medzi tieto školy, museli by sme do inej školy preradiť skoro až polovicu týchto detí.

Veľavravné údaje sa nachádzajú aj vo zverejnenej metodike. Z dosiaľ nepublikovaných dát vyplýva, že štvrtina (25 %) rómskych detí navštevuje školu, kde všetci spolužiaci a spolužiačky sú Rómovia, a takmer dve tretiny (63 %) rómskych detí navštevujú školu, kde je takýchto detí väčšina. To sa prejavuje aj na úrovni triedy. Viac ako tretina (38 %) rómskych detí navštevuje triedu, kde všetci spolužiaci a spolužiačky sú Rómovia, a dve tretiny (65 %) rómskych detí navštevujú triedu, kde je takýchto detí väčšina.

Blahoželáme, máte dobrých priateľov!

Tento článok je normálne zamknutý, ale vy si ho môžete prečítať zadarmo vďaka tomu, že váš priateľ Centrum vzdelávacích analýz je predplatiteľom Denníka N a článok vám venoval. Stačí zadať váš e-mail, nebojte sa, nikdy ho nepredáme inej firme.

Alebo môžete .

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie