Denník N

Якушівці, Лївів či Гутка. Chystá sa revolúcia v označovaní obcí a používaní menšinových jazykov, desiatkam starostov pribudnú nové starosti (+ mapy)

Obec Šarbov je koncovou obcou, leží vo Východných Karpatoch na samých hraniciach s Poľskom. Má 17 obyvateľov, z nich je jeden starosta a ďalší traja sú obecní poslanci. Na obecný úrad v Šarbove možno čoskoro pribudne nápis Шарбів.

Nemá to nič spoločne s aktuálnou utečeneckou krízou. V poslednom sčítaní si totiž jeden obyvateľ obce uviedol svoju národnosť ako rusínsku. Ďalší siedmi sa prihlásili k rusínskej národnosti ako k svojej druhej národnosti.

Okrem obecného úradu Шарбів možno pribudne aj na dopravné značky značiace začiatok a koniec obce. Ak sa tak stane, starosta by mal zabezpečiť, aby dôležité informácie v cyrilike pribudli aj na úradnej tabuli či webe obce.

Podobná výzva čaká aj Kolbovce. V obci žije početná rómska komunita a popri nej aj početná rusínska komunita. Keďže obe menšiny splnili v posledných dvoch sčítaniach kvórum 15 percent, obec bude musieť dôležité informácie zverejňovať okrem slovenčiny aj v rómčine a rusínčine. Doposiaľ nemusela, keďže v starších sčítaniach Rómovia ani Rusíni netvorili 20 percent obyvateľov.

Aj nápis Колбівці by mal pribudnúť na priečelie obecného úradu v Kolbovciach a na dopravné značky označujúce začiatok a koniec obce. Rómsky nápis asi nepribudne. Prečo, k tomu sa ešte vrátime.

Po tom, ako sme spoznali výsledky minuloročného sčítania obyvateľov, by sa do praxe mala pretaviť jedenásť rokov stará novela menšinového zákona ešte z čias Radičovej vlády. Pôjde o revolúciu v uplatňovaní jazykových práv menšín. Revolúciu najmä čo sa týka rozsahu.

Nad realizáciou v praxi však visí niekoľko otáznikov.

Zoznam č. 1: Dopravné značky

Začnime

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komunálne a župné voľby 2022

Sčítanie obyvateľov 2021

Slovensko

Teraz najčítanejšie