Denník N

Máme nové údaje o Rómoch, vieme však, čo s nimi?

Foto N - Tomáš Hrivňák
Foto N – Tomáš Hrivňák

Nie je zrejmé, či a ako štát použije údaje o rómskej menšine, ktoré získal pri sčítaní obyvateľstva.

Autor je komentátor online magazínu Romano fórum

Výsledky nedávneho sčítania obyvateľstva hovoria, že na Slovensku žije 156-tisíc Rómov, z toho sa k samostatnej rómskej národnosti prihlásilo 67-tisíc ľudí a dvojakú národnosť si uviedlo až 89-tisíc osôb. Je teda zrejmé, že nová možnosť uviesť si aj druhú národnosť nielenže zvýšila počet príslušníkov ako rómskej, tak napríklad aj ukrajinskej menšiny, no tiež zreálnila celkový obraz etnickej diverzity Slovenska. Hlbšia diskusia o tom, ako s týmito údajmi v praxi pracovať, však u nás dlhodobo chýba.

Tvorba politík: kedy použijeme sčítanie a kedy Atlas?

Nie je napríklad jasné, či a ako budú tieto čerstvé údaje v nasledujúcich mesiacoch využívané na opatrenia ministerstva kultúry na zvýšenie a lepšie zameranie finančných dotácií na podporu a rozvoj kultúrnej identity národnostných menšín. Zároveň naďalej platí, že sčítanie založené na „sebaidentifikácii“ nebude a logicky ani nemôže byť presným podkladom na účely sociálnej politiky, ktorá má riešiť napríklad problémy chudoby a sociálneho vylúčenia.

Takéto štatistické údaje a presnejšie geografické zameranie chudobného rómskeho obyvateľstva by nám mal poskytovať Atlas rómskych komunít.

Čerstvé údaje z nedávneho sčítania by mali byť podkladom aj pre tvorbu školskej politiky. Najmä ak vezmeme do úvahy, že až 100-tisíc osôb si ako materinský jazyk uviedlo rómsky jazyk, čo nie je zanedbateľné číslo.

Na Slovensku však stále platí, že rómskych žiakov vnímame prevažne ako sociálnu skupinu, menej už ako národnostnú menšinu, ktorá má tiež právo rozvíjať svoju identitu v národnostných školách. Zaujímavé je, že kým ostatní

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Sčítanie obyvateľov 2021

Komentáre

Teraz najčítanejšie