Denník N

Voliči Trumpa mesiac sledovali televíziu CNN. Experiment ovplyvnil časť ich postojov, ale len na krátky čas

Foto – TASR/AP
Foto – TASR/AP

Ľuďom, ktorí dlhodobo sledujú Fox News, zaplatili, aby na mesiac do svojho mediálneho jedálnička zaradili aj konkurenčný kanál CNN, ktorému sa bežne vyhýbajú. Zistenia štúdie komentovala psychologička Barbara Lášticová z SAV.

Oddaní americkí konzervatívci a voliči Donalda Trumpa na istý čas zmenili časť svojich postojov na polarizujúce témy, ako sú covid či hnutie „Black Lives Matter“, ak na mesiac zaradili do svojho mediálneho jedálnička okrem Fox News aj správy konkurenčnej televízie CNN.

Vyplýva to zo štúdie politológov Davida Broockmana z univerzity v Berkeley a Joshuu Kallu z Yalovej univerzity.

Článok momentálne prechádza recenzným konaním a nasledovať by malo vydanie vo vedeckom časopise.

Vo Fox News zľahčovali covid

Fox News je televízny kanál, ktorý nadržiava republikánom. Pre túto televíziu môžu za všetky neduhy v americkej spoločnosti demokrati. Republikáni sú pre ňu jediným majákom rozumu a pravých – teda konzervatívnych – hodnôt.

Objavujú sa v nej aj extrémistické názory a konšpiračné teórie, napríklad o tom, že demokrati zámerne privážajú „poslušnejších voličov z krajín tretieho sveta“, aby „nahradili súčasný elektorát a udržali sa pri moci“, píše denník The New York Times o obsahu správ Fox News.

Experiment opísaný v novej štúdii prebiehal v septembri 2020, keď bol americkým prezidentom Donald Trump. V tom čase vrcholila kampaň, pretože do prezidentských volieb 3. novembra zostávalo len niekoľko týždňov.

Fox News v tom čase zľahčovala hrozbu covidu. Vykresľovala ho ako chrípočku. „Svojim divákom televízia Fox News neposkytla žiadne informácie o tom, že v Spojených štátoch sa infikovalo oveľa viac ľudí ako v iných krajinách. Neposkytli ani informácie o chybách, ktoré Trump vykonal pri manažovaní pandémie,“ cituje portál phys.org Davida Broockmana, spoluautora novej štúdie.

Televízia bez dôkazov opakovala, že voľba korešpondenčnou metódou (poštou) zvyšuje riziko volebného podvodu na ich preferovanom kandidátovi Donaldovi Trumpovi. Po zvolení Joea Bidena za amerického prezidenta sa v televízii hovorilo, že Trumpa pripravili o víťazstvo volebné podvody.

Protesty „Black Lives Matter“ proti policajnej brutalite a rasovej nerovnosti vykresľovali vo Fox News ako útoky na americké hodnoty a demokratov spájali s radikálnymi protestujúcimi.

Protesty „Black Lives Matter“ proti policajnej brutalite a rasovej nerovnosti a nespravodlivosti. Foto – TASR/AP

Ľuďom zaplatili za sledovanie CNN

Duo politológov zaradilo do svojho výskumu ľudí, ktorí sú dlhodobo „odchovaní“ na tomto type správ Fox News.

763 jedincov rozdelili do dvoch skupín podľa toho, či im za pozeranie konkurenčnej televízie CNN zaplatili 15 dolárov na hodinu (304 osôb), alebo ich finančne nemotivovali (459 osôb).

Členovia prvej skupiny sledovali CNN v priemere 5,8 hodiny týždenne.

To, či účastníci experimentu (experimentálna aj kontrolná skupina) nepodvádzajú, sa overovalo dotazníkmi o vysielaní CNN. Za ich vyplnenie ľudia dostali 10 dolárov.

Spravodajstvo CNN sa v sledovanom období líšilo od produkcie Fox News, lebo v tejto televízii otvorene informovali o nástrahách covidu. CNN sa zastávala voľby poštou a otvorene hovorila aj o zlyhaniach Trumpa pri manažovaní pandémie. Zhodou okolností sa v čase konania experimentu prevalilo, že Trump veľmi skoro na začiatku pandémie vedel, že SARS-CoV-2 je smrteľný vírus, ktorý je oveľa nebezpečnejší ako chrípka. No to odporovalo jeho úsiliu o zľahčovanie covidu.

Grafy znázorňujú odlišnosť najčastejších tém, ktoré pokrývali v CNN a vo Fox News. Hore modrá CNN vedie s témou, že Trump zlyhal pri ochrane Američanov pred covidom. Správam Fox News (červená), naopak, dominovala podpora Bidena pre „extrémnu“ rasovú ideológiu. (Obrázok sa kliknutím zväčší.) Reprofoto – David Broockman a Joshua Kalla (2022)

Výsledky intervencie

Autori štúdie zistili, že republikáni, ktorým zaplatili za sledovanie CNN (experimentálna skupina), si v porovnaní s osobami z kontrolnej skupiny (bez finančnej motivácie za sledovanie, hoci za vyplnenie dotazníka, ktorý overoval, či pozerajú CNN, im zaplatili) vo zvýšenej miere mysleli, že existujú dlhodobé zdravotné komplikácie covidu-19. Rozdiel bol päť percentuálnych bodov.

Medzi divákmi, ktorým platili za sledovanie CNN, bola o sedem percentuálnych bodov vyššia podpora voľby korešpondenčnou metódou (poštou). O šesť percentuálnych bodov viac si takí ľudia mysleli, že zahraničné krajiny lepšie zvládajú manažovanie pandémie.

O 10 a 13 percentuálnych bodov u nich bola nižšia podpora presvedčení, že podporovateľov konkurenčného kandidáta Joea Bidena teší, ak sa strieľa do polície (ako následok protestov), a že ak bude Biden zvolený za prezidenta, „aktivisti Black Lives Matter zastrelia oveľa viac policajtov“.

Škodlivá zaujatosť

Ľudia z experimentálnej skupiny, ktorým platili za sledovanie správ CNN, začali mať po mesiaci isté pochybnosti nielen o manažovaní pandémie Donaldom Trumpom, ale aj o jeho inteligencii a čestnosti.

Ľudia nadobudli pochybnosti o inteligencii a čestnosti Donalda Trumpa po tom, ako mesiac sledovali televíziu CNN. Foto – TASR/AP

Sledovanie CNN nahlodalo predstavu voličov Trumpa o ich idole, takže začali hovoriť, že „ho stále majú radi, ale možno by sa mohol polepšiť v tom a onom“, objasnil Broockman zmenu ich postojov.

Vo zvýšenej miere si takí ľudia začali uvedomovať zaujatosť Fox News a súhlasili s vyjadrením, že „Ak by Donald Trump spravil niečo zlé, vo Fox News by sa o tom nehovorilo“.

O prístupe médií, ak zámerne skrývajú isté informácie, aby ich obľúbený politik nevyzeral zle, David Broockman povedal, že je to nielen „zlé pre druhú stranu – ono je to zlé pre demokraciu, pre nás všetkých“.

„Ako môže volič hnať politika na zodpovednosť za nejaký trestný čin, ak ani nevie, že sa stal?“ píšu autori v štúdii a dodávajú: „Na druhej strane, ako môžu voliči odmeniť (…) politika za dobrý výkon, ak médium, ktoré sledujú, o ňom neinformuje?“

Zaujaté spravodajstvo polarizuje spoločnosť a vykopáva medzi ľuďmi zákopy, lebo nežijú v „spoločnej realite“, ktorá sa líši odlišnými informáciami. V správe univerzity Broockman povedal, že štúdia ukazuje nielen to, že Fox News posilňujú tie názory, ktoré diváci už vopred zastávajú, ale aj to, že „ich kŕmi skreslenými faktmi, takže sa ocitajú v pokrivenom chápaní reality“.

Podpora Bidena ani CNN nevzrástla

Hoci intervencia mala nejaký vplyv, nemožno ho preceňovať, najmä preto, lebo niektoré postoje sa vôbec nezmenili, napríklad o klimatickej zmene.

Hoci podpora Trumpa u tých, ktorí mesiac sledovali aj CNN, poklesla, podpora Bidena nevzrástla. Z voličov Trumpa sa teda nestali voliči Bidena.

To isté platilo aj pre televízne kanály – pokles podpory Fox News neznamenal nárast podpory CNN.

Hoci podpora Trumpa u tých, ktorí mesiac sledovali aj CNN, poklesla, podpora Bidena nevzrástla. Foto – TASR/AP

Krátkodobý efekt

Efekt intervencie (mesačné sledovanie CNN) bol krátkodobý. Dva mesiace po skončení experimentu vyprchal, ľudia sa takmer úplne vrátili k predošlým postojom a televíziu CNN vypli.

Sociálnej psychologičke Barbare Lášticovej tento výskum pripomenul jej vlastný výskum o zmierňovaní predsudkov, ktorý robia v Slovenskej akadémii vied.

„Aj intervencie na zmierňovanie predsudkov majú len krátkodobý život,“ povedala Lášticová. „Ak ľudia nie sú kontinuálne vystavovaní podnetu, efekt sa po čase oslabí.“

Vedkyňa je riaditeľkou Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Lášticová povedala, že krátkodobý efekt intervencie so sledovaním konkurenčnej televízie CNN ju neprekvapil, „v opačnom prípade by naše presvedčenia boli veľmi prelietavé“.

Psychologička vysvetlila, že intervencia nezmenila jadrové hodnoty účastníkov experimentu, ktorí len získali viac informácií o aktuálnych spoločenských témach, čo krátkodobo ovplyvnilo ich názory na ne. „V niektorých prípadoch nespočíva význam médií v tom, že dokážu celkom zmeniť postoje ľudí, no môžu narušiť dôveru v už existujúce postoje. Jedným z príkladov je spochybňovanie závažnosti covidu.“

Vedkyňa zdôraznila, že naše presvedčenia sa netvoria vo vákuu a formuje ich aj naša rodina či známi. „Ľudia, ktorí sledovali CNN, nepozerali len televíziu. Ak mali partnerov, predpokladám, že mali podobné – konzervatívne – názory. Okolitý kontext formoval ich postoje viac ako to, že šesť hodín týždenne sledovali nejaký televízny kanál.“ Lášticová povedala, že tento nedostatok spomínajú v článku aj autori štúdie.

Psychologička pripomenula podobné zistenia slovenského výskumu „Ako sa máte Slovensko?“, kde sa v marcovej vlne ukázalo, že „viac ako štvrtina Slovákov a Sloveniek viac dôveruje informáciám o svete a politike od príbuzných a známych ako informáciám z médií“.

Psychologička Barbara Lášticová hovorí, že s názorovým oponentom treba komunikovať v rámci jeho hodnotového rámca,. Foto – archív B. Lášticovej

Ničomu neveria

Ako u ľudí pestovať úctu k pravde a demokracii, ak sa javí, že prípadné intervencie majú len krátky účinok a ľudia sa po čase vrátia k tým zdrojom, ktoré vyhovujú tomu, čo chcú počuť (sklon k sebapotvrdzovaniu)?

Psychologička Lášticová v tejto súvislosti povedala, že jej doktorandka robila výskum s adolescentmi o ich postojoch k migrantom. „Zistili sme, že adolescenti, ktorí boli vo svojom formatívnom období počas korony skoro dva roky doma, teraz ničomu neveria. Neveria médiám a spoliehajú sa len na skúsenosti z prvej ruky,“ povedala vedkyňa. Podľa nej mladí nechcú diskutovať o spoločensky citlivých témach, lebo sa „boja konfliktu a neprijatia zo strany rovesníkov a okolia“.

Čo sa týka uvedenej otázky, existuje nejaký spôsob, ako dlhodobejšie – prípadne trvale – zmeniť postoje ľudí tak, aby boli v súlade s faktmi či úctou k právam iných?

Podľa Lášticovej je základom to, aby bola intervencia dlhodobá a nebola založená na presviedčaní. „S názorovým oponentom treba komunikovať v rámci jeho hodnotového rámca,“ dodáva psychologička.

Čo to znamená? Napríklad možnosť, že konzervatívci budú súhlasiť s manželstvami osôb rovnakého pohlavia, sa zvýši, ak sa im povie, že gejovia a lesby sú patrioti, ktorí slúžia v armáde a štátu odvádzajú toľko daní ako priemerný občan. To je posolstvo, na ktoré konzervatívci počujú, pretože sú citliví na vlastenectvo, službu krajine či lojalitu.

[Pochopiť fenomén konšpiračných teórií znamená spoznať ich mechanizmus. Objednajte si knihu Falšovaná pravda z knižnej edície Denníka N.]

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Človek

Hoaxy a propaganda

Médiá

Veda

Teraz najčítanejšie