Denník N

Segregácia rómskych žiakov v Hermanovciach nie je ojedinelý prípad

Na jednej zo stien je fotografia so segregačným múrom v Košiciach. Niekto naň napísal Prepáčte. Foto – Tomáš Rafa
Na jednej zo stien je fotografia so segregačným múrom v Košiciach. Niekto naň napísal Prepáčte. Foto – Tomáš Rafa

Autor je analytik Útvaru hodnoty za peniaze, názory prezentované v tomto článku sú súkromné názory autora

Prelomový rozsudok okresného súdu v Prešove prvýkrát na Slovensku uznal segregáciu rómskych žiakov v špeciálnom školstve. Ak by ste sa nazdávali, že ide o ojedinelý prípad, mýlili by ste sa. O opaku svedčia dva grafy z Revízie výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením.

Prvý ukazuje, že medzi deťmi z prostredia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) je výskyt diagnostiky ľahkého mentálneho postihnutia skoro päťnásobný oproti celoštátnemu priemeru (19,3 percenta oproti štyrom percentám). Výskyt ostatných druhov zdravotného postihnutia je pritom u detí z MRK mierne nižší ako v celkovej populácii (6,6 percenta oproti ôsmim percentám).

Druhý graf ukazuje podiel žiakov vzdelávaných v špeciálnom školstve oddelene od bežného vzdelávacieho prúdu podľa diagnózy. Pri všetkých diagnózach platí, že väčšina postihnutých žiakov je vzdelávaná v integrácii, teda v kolektíve spolu so žiakmi bez postihnutia, až na jednu výnimku. Tou výnimkou je, čuduj sa svete, diagnóza mentálneho postihnutia. Až 85 percent žiakov s touto diagnózou je vzdelávaných oddelene v špeciálnych školách a špeciálnych triedach.

Tieto grafy pomerne jasne dokladujú, že na Slovensku dochádza k systematickému a cielenému vyčleňovaniu rómskych žiakov do špeciálneho školstva na základe diagnózy ľahkého mentálneho postihnutia. Bežné školy často nie sú dostatočne pripravené na vzdelávanie žiakov s iným materinským jazykom a z menšinového kultúrneho prostredia spolu s bežnými žiakmi. Riešením pre mnohé sa stáva oddelený systém vzdelávania so špeciálne vyškolenými učiteľmi, s menšími triedami a (nezabúdajme!) s vyššími normatívmi. Vo výsledku tak dochádza k medikalizácii chudoby a sociálneho vylúčenia.

Nejde o plošný jav – medzi jednotlivými obcami a školami s prítomnosťou MRK sú značné rozdiely a celonárodne sú štyria z piatich žiakov z MRK vzdelávaní v bežnom vzdelávacom prúde (aj keď tu sme tiež zdokumentovali ich pomerne časté vyčleňovanie do „rómskych“ tried). Rozsah tohto druhu segregácie je aj tak zarážajúci. Štát tisícom rómskych detí upiera základné právo na rovný prístup k vzdelávaniu a ešte za to školám platí na navýšených normatívoch odhadom okolo 15 miliónov eur ročne.

Absolventi špeciálnych škôl pritom majú obmedzené možnosti pokračovať vo vzdelávaní a na trhu práce sú následne vo veľkej miere nepoužiteľní. Zostávajú odkázaní na sociálnych dávkach, mnohí úplne zbytočne. V celom štáte hádam neexistuje príklad horšej hodnoty za peniaze.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na [email protected].

Komentáre

Teraz najčítanejšie