Denník N

Péter Urbán z ministerstva školstva: Premýšľame o tom, čo má vedieť žiak, ktorý ukončí školu

Péter Urbán. Foto - archív P. U.
Péter Urbán. Foto – archív P. U.

Musíme si uvedomiť, že náš svet sa zmenil, a ak sa nezmeníme my, dostaneme sa na úroveň, že sa budeme prepravovať na koni a s bičom, pričom okolo nás sa budú stavať diaľnice, hovorí odborník na mentoring pedagógov.

Magyar verzió itt.

Na ministerstve školstva bol vytvorený nový odbor, ktorý má podporovať pedagógov v ich praxi. Pedagógom bude pomáhať sieť pozostávajúca zo štyridsiatich regionálnych centier a štyristo mentorov, hovorí Péter Urbán, zamestnanec nového odboru ministerstva školstva a zároveň zakladateľ a riaditeľ neziskovej organizácie TANDEM.

Z rozhovoru s Péterom Urbánom sa dozviete:

  • na základe akých vízií vznikol nový odbor, v akých oblastiach bude poskytovaná pomoc pedagógom,
  • ako a na základe akých princípov bude fungovať mentorská sieť,
  • na čo je dobrá mentorská sieť a kto sa môže stať mentorom.

Vzdelávaniu sa venujete pätnásť rokov cez občiansku sféru. Kto a ako vás oslovil, aby ste sa stali zamestnancom ministerstva školstva?

Vyhľadal ma Martin Kríž, ktorého poverili, aby na ministerstve vytvoril nový odbor od nuly. Dostal rámec na 4-5 pracovníkov, o vhodnom maďarskom ekvivalente ešte polemizujeme, ale reč je o „odbore kurikula a inovácií vo vzdelávaní”. Poznal moju činnosť v TANDEM-e, bol členom komisie, ktorá v roku 2014 pridelila TANDEM-u Cenu Nadácie Orange (2. miesto v kategórii vzdelávania). Potom sme boli viackrát v kontakte, roky organizoval konferenciu s názvom Indícia, kam pozval aj TANDEM.

Povedal mi, aké zmeny by chcel dosiahnuť vo vzdelávaní prostredníctvom tohto odboru. Rozprávali sme sa o tom, že podľa neho je vo vzdelávaní veľmi potrebná mentorská sieť. Na konci rozhovoru sa ma spýtal, či by som sa na tejto práci podieľal. V roku 2020 som začal pracovať na štyri hodiny, od januára 2021 som členom tímu na plný úväzok.

Vo všeobecnosti si rezort len ťažko dokáže získať maďarských odborníkov. Čo vás presvedčilo, že spoločná práca má zmysel?

V prvom rade to, že Martin Kríž mal veľmi konkrétnu víziu, čo by chcel dosiahnuť a na čo hľadá konkrétne podpory. Na druhej strane vedie odbor veľmi participatívnym spôsobom. Povie nám svoje predstavy, no je zvedavý aj na náš názor. Našu skupinu nevedie s tým, že on vie všetko a my máme robiť to, čo nám povie, ale tak, že on má určitú predstavu, no my sme vo vlastnej oblasti lepší než on, preto dajme dokopy, ako by sa dala jeho predstava zrealizovať.

Nikto z nás predtým na úrade nepracoval, niekto sem prišiel z vydavateľstva, iný učil alebo pôsobil v občianskej sfére. Naše mikroprostredie je veľmi kreatívne a inšpiratívne, dostali sme veľkú slobodu. V podstate je našou úlohou, aby sme veci dobre vymysleli, a konečne sa nemusím zaoberať tým, pomocou akého projektu by sa dali dobré nápady zrealizovať.

Čo bola táto konkrétna vízia?

Chce uskutočniť tri vízie. Na mňa myslel pri vytvorení mentorskej siete blízkej školám, ktorá by fungovala na regionálnom princípe a ktorá je aj podľa neho veľmi potrebná. Verí, že v každom regióne je veľmi veľa dobrých pedagógov, ktorých treba nájsť, aby svojim kolegom pomohli. Nech nehovoria z jedného veľkého centra vzdialeným malým školám, čo a ako majú robiť.

Vo farbách TANDEM-u som sa aj ja presvedčil o tom, že na mnohých školách sú veľmi dobrí pedagógovia, vo tvorivých dielňach som vždy načerpal energiu. Keď hovoríme o vzdelávaní, väčšinou vymenujeme ťažkosti, hovoríme len o problémoch, a pritom zabúdame, že na školách je veľa oduševnených pedagógov, ktorí nielen čakajú, aby im niekto povedal, čo majú robiť, ale konajú aj sami od seba, majú nápady a svoj voľný čas a energiu obetujú deťom.

Jeho druhou predstavou bolo vytvorenie katalógu so školskými inováciami. Na mnohých miestach sa odvážia zaviesť novinky, učia inak, ako je zaužívané vo frontálnom vyučovaní, no u mnohých kolegov sa objavia otázky typu, či sa dajú tieto novinky naozaj aplikovať, čo by na to povedal dozorný orgán, či ako to vysvetlia rodičom?

Čo je TANDEM?

TANDEM je nezisková organizácia zameraná na vzdelávanie a rozvoj, ktorá vznikla v septembri 2009 s cieľom rozvoja jednotlivcov a skupín. Namiesto zaužívaného odovzdávania vedomostí realizujú na školách tréningy pomocou neformálnych metód. Okrem tvorivých dielní, poradenstva a prednášok sa venujú aj výskumu.

Tí menej odvážni dospejú k tomu, že ak ostanú pri zaužívanom, nič tým nepokazia. Preto založíme katalóg inovácií, ktorý bude viesť ministerstvo. Inováciu môže nahlásiť hocikto, rezort ju skontroluje a schváli, ak bude v súlade so zákonmi, a zapíše sa do katalógu, systematizuje sa. Takže ak sa pedagógom nejaká novinka zapáči, môžu ju smelo využiť, pretože bude figurovať v katalógu, ktorý bude dostupný na stránke ministerstva.

Treťou víziou bolo, že v roku 2008, za čias Jána Mikolaja, zaviedli školské vzdelávacie programy, to bol dobrý nápad, no ich aplikácia sa skončila neúspechom, stali sa z nich

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Školstvo

Slovensko

Teraz najčítanejšie