Denník N

Ako biometria pomáha vo voľbách: Slovenský Innovatrics pripravil pre Guineu zoznam voličov

Popri softvéri pomáhal Innovatrics dodávať do Guiney aj potrebné technické vybavenie. Zdroj: archív Innovatrics
Popri softvéri pomáhal Innovatrics dodávať do Guiney aj potrebné technické vybavenie. Zdroj: archív Innovatrics

Pokusy o zmenu politického režimu v afrických štátoch často zlyhali aj kvôli sporným voľbám, ktoré sa v mnohom líšia od tých demokratických. Slovenská biometrická technológia pomohla Guinei vytvoriť spoľahlivý zoznam voličov, ktorý je základným predpokladom legitímnych volieb. Prvýkrát v histórii bol volebný zoznam v Guinei prijatý naprieč politickým spektrom aj medzinárodne. Stojí za ním slovenský tím Innovatrics a Juraj Štubner, projektový manažér, ktorý strávil v Guinei niekoľko mesiacov pri príprave prezidentských a neskôr parlamentných volieb.

Prečo sa v rozvojových krajinách, ako je Guinea, organizujú biometrické voľby? Ako môžu prispieť k budovaniu demokracie?

V Guinei sú registrácia a overovanie identity voličov zložité. Nefunguje tu spoľahlivý občiansky register ani matrika, takže občania nemajú možnosť preukázať svoju identitu dostatočne dôveryhodnými dokladmi. Bežne sa stávalo, že jeden človek sa k voľbám zaregistroval opakovane. Nemuselo pritom vždy ísť o podvod, niekomu sa jednoducho nepáčila fotka, prípadne sa chcel zaevidovať na inom mieste. Aby Guinea mohla realizovať legitímne voľby, potrebovala spoľahlivý zoznam voličov. Dobrý zoznam je zárukou, že každému oprávnenému voličovi bude umožnené voliť a zároveň bude mať každý len jeden hlas. Biometrické riešenia sa tu ukázali ako najúčinnejšie, pretože umožňujú registrovať ľudí cez ich unikátne fyzické informácie – odtlačky prstov a fotografiu tváre.

Takže Innovatrics pomáhal pre voľby v Guinei zabezpečiť volebný zoznam. Ako to prebiehalo?

Dodali sme softvér a časť hardvéru na spracovanie záznamov. V prvej fáze sme najskôr premigrovali staré údaje z predošlých volieb do novej databázy a vyvinuli softvér na registráciu voličov v teréne. Ten sme nainštalovali do 4 000 prenosných zariadení, ktoré putovali do celej Guiney. V ďalšej fáze sme dáta prichádzajúce z týchto registračných staníc zapísali do centrálneho systému a deduplikovali. To znamená, že odtlačky prstov každého záznamu sme porovnali s odtlačkami všetkých starších záznamov. V prípade, že algoritmus našiel pravdepodobnú“  zhodu, dvojica záznamov bola označená a postúpená kompetentným na posúdenie. Celá realizácia sa diala v úzkej spolupráci s volebnou komisiou. Na základe biometrickej deduplikácie záznamov mohla fundovane rozhodnúť, kto dostane volebný preukaz a kto nie.

Aj vďaka tomu, že náš biometrický algoritmus patrí k najspoľahlivejším a najrýchlejším, sa nám celú registráciu podarilo zrealizovať vo veľmi krátkom čase – za necelé 4 mesiace. K registrácii prišlo 5,5 milióna ľudí.

Vy ste pôsobili priamo v Guinei. Aká bola vaša úloha a ako ste spolupracovali s tímom na Slovensku? 

Ako projektový koordinátor som mal na starosti implementáciu systému a zabezpečoval som komunikáciu s klientom a všetkými zúčastnenými stranami. Hlavná programátorská časť sa diala na Slovensku, kde tím programátorov vytvoril softvér, a následne sme navrhli hardvér, ktorý sme potom doviezli a inštalovali v Guinei. Výhodou takej spolupráce je, že môžete mať tím napríklad desiatich ľudí v Bratislave, ktorí sa na projekte striedajú a nemusia byť priamo v Afrike. Keď sa vyskytol problém, riešili sme ho spoločne online. Vďaka tomu, že Innovatrics poskytuje rýchly a spoľahlivý support a vždy je v pohotovosti tím ľudí, som mohol kedykoľvek zavolať domov a kolegovia mi pomohli na diaľku.
Mali sme zabezpečený chránený online prístup cez VPN. Bol to jediný prístupový bod, inak bol systém odrezaný od sveta.

Akým spôsobom ste server dopravili do Konakry? 

Presun do Konakry nebol problém, doviezli sme ho letecky. Výzvou však bolo dostať ho na 1. poschodie centrály – zariadenie sme museli zdvihnúť žeriavom a do miestnosti preniesť cez okno. Keď som videl tých asi 15 chlapov, ako presviedčajú debnu, aby vošla dnu, nebolo mi všetko jedno. Išlo o drahé zariadenie a keby sa niečo stalo, asi by sme nestihli termín. Všetci sa ale snažili a takmer zázrakom sa to podarilo bez nehody.

Zúčastnili ste sa aj priamo na realizácii odberov v teréne? 

Celú logistiku registrácie voličov vykonávala miestna agentúra spolu s našimi 8 regionálnymi administrátormi, ktorých sme najali lokálne a vyškolili. Tí zabezpečovali podporu a zhromažďovanie dát v regiónoch. My sme na tejto úrovni vytvorili manuál pre používanie softvéru a vyškolili 600 supervízorov, ktorí potom zodpovedali za
4 000 operátorov registračných staníc. Po celý čas registrácie (1 mesiac) sme poskytovali telefonickú aj fyzickú podporu.

Školenie volebných supervízorov pre zber biometrických údajov vo volebných okrskoch. Zdroj: archív Innovatrics

Pre zaujímavosť, supervízori dostali na presuny služobné motorky, ktoré si po skončení akcie mohli nechať. Bola to pre nich veľká motivácia, aby sa o motorku dobre starali, pretože po skončení operácie ju mohli využívať ako mototaxi a zarábať na nej. V Guinei je mototaxi veľmi obľúbený dopravný prostriedok, pretože dokáže obchádzať časté zápchy.

Ako prebiehal zber dát pre biometrickú registráciu

Po krajine sa rozdistribuovalo 4 000 mobilných registračných staničiek s naším softvérom – boli to androidové terminály napojené na kameru a snímač odtlačkov prstov. Fungovali na baterku, ktorá vydržala celý deň. Za každú staničku zodpovedal vyškolený operátor, ktorý ju v určené dni doniesol do danej dediny. Každý, kto sa chcel zaevidovať nanovo, prípadne nikdy predtým nebol registrovaný, prišiel na toto miesto, nechal si vziať odtlačky, odfotil sa a zadal osobné údaje.

Ako ste potom dostali dáta z terénu do centrály v Konakry? Muselo to byť logisticky náročné. 

Väčšina procesu prebiehala offline – kvôli problémom s pokrytím aj kvôli bezpečnosti. Supervízori každý týždeň obišli operátorov, aby na USB kľúče stiahli dáta zo všetkých staničiek. Každý supervízor potom USB kľúče odniesol do hlavného mesta regiónu, kde ich odovzdal nášmu administrátorovi. Ten dáta nahral do regionálnej stanice. Pokúšali sme sa dostať ich z regionálnych staníc na centrálu do Konakry cez internet, ale nepodarilo sa nám to urobiť dosť rýchlo. Paradoxne bol väčším problémom nedostatok elektriny než zlé pripojenie. Na mnohých miestach Guiney vôbec nie je elektrická sieť, takže ak máte server napojený na generátor, musíte k nemu zabezpečiť človeka, ktorý bude neustále dopĺňať naftu. Rýchlejšie bolo prepraviť dáta autom, harddisky sme teda prevážali autami s policajnou ochranou.

Ako boli osobné dáta voličov chránené pred zneužitím? 

Boli šifrované asymetricky. To znamená, že na ich čítanie sa používa iný kľúč než na šifrovanie pri zápise. A teda aj keby sa niekto dostal ku kódu, ktorým boli zašifrované, nemohol by ich dešifrovať. Fyzicky boli dáta uložené v 24 hodín stráženom stredisku volebnej komisie v hlavnom meste.

Ako dlho trval celý proces a koľko ľudí sa prišlo zaregistrovať? 

Od začiatku registrácie voličov po voľby vrátane dvoch auditov to trvalo necelé 4 mesiace. Ako bolo spomenuté, za mesiac prišlo k registrácii 5,5 milióna ľudí. To nik nečakal. Volebná komisia pôvodne odhadovala, že to bude okolo 1,2 milióna, pretože zo zákona sa tí, ktorí už mali záznam z predošlých volieb, nemuseli registrovať. Boli sme však na to kapacitne vybavení a naše servery boli dostatočne výkonné.

Keď ste našli duplikáty, čo sa s nimi dialo ďalej?

Drvivá väčšina duplikátov“ sú opakované registrácie a záznam voliča je aktualizovaný, nejde o podvod. Dôležité je tieto prípady skontrolovať a zabezpečiť, aby každý človek mal len jeden legitímny záznam a dostal teda iba jeden volebný preukaz. V tejto oblasti má Innovatrics veľmi spoľahlivú technológiu – radí sa medzi najrýchlejšie a najpresnejšie na svete.

V ďalšej fáze boli duplikáty tzv. adjudikované. To znamená, že po bližšom preskúmaní vyškolení zamestnanci volebnej komisie rozhodovali, ktoré záznamy sú platné, a týmto ľuďom uznali vydanie voličského preukazu. Ostatné boli buď zlúčené s inými, už existujúcimi záznamami tej istej osoby, alebo označené ako podozrivé a postúpené ďalším kompetentným. Finálnym výstupom bol volebný zoznam so všetkými občanmi, ktorí majú právo voliť.

Následne do procesu vstúpili ďalšie dve operácie – úrady dodali volebnej komisii 25 škatúľ úmrtných listov a komisia zamestnala 50 ľudí, ktorí vyradili okolo 160 000 zosnulých.

Stretli ste sa s prípadmi, keď v týchto záznamoch boli ľudia evidovaní ako zosnulí, ale v skutočnosti žili? 

Áno. Operátorka mi doniesla úmrtný list dievčaťa z roku 2012, ktoré sa však prišlo zaevidovať pred dvomi týždňami. To bol prvý prípad, napokon ich bolo viac. Volebná komisárka, ktorá s nami pracovala na rozdeľovaní voličov do obvodov, na to povedala len: Takú mám práve doma.“ Išlo o dievča, ktoré v 12 rokoch rodičia vydali a ktoré v osemnástich z manželstva utieklo. Ocitlo sa na lodi, ktorá mala nehodu – utopilo sa pri nej niekoľko ľudí. Dievčinu zachránili a ona to využila na útek. Kvôli potopenej lodi ju všetci považovali za mŕtvu. Takíto ľudia začnú nový život a prídu sa zaregistrovať k voľbám. Ale stretávali sme sa aj s prípadmi, keď sme vyvesili dočasné zoznamy a prišli sťažnosti, že niektorí voliči sú dávno zosnulí.

Aká bola tá druhá nečakaná operácia?

Objavili sa dôkazy o tom, že niekto registruje deti, aby získal viac voličov, a volebná komisia nás požiadala o ich detekciu. Takmer okamžite sme nasadili umelú inteligenciu, náš vlastný algoritmus, ktorý odhaduje vek podľa fotografie. Nám umožnil identifikovať a označiť podozrivé záznamy na základe fotografií detských tvárí. (Zhodou okolností sme túto technológiu mali už osem rokov vo vývoji. Predpokladali sme, že jedného dňa by mohla prísť takáto požiadavka. A prišla.) Označené podozrivé záznamy sme predložili volebnej komisii na posúdenie, či ide skutočne o deti.

Koľko detí sa vám podarilo takto identifikovať?

Vyše 58 000. Bol to dôkaz, že sa na niektorých staniciach enrollovali“ (registrovali) deti. Každý z identifikovaných záznamov musel prejsť posúdením operátora, ktorý potvrdil vyradenie dieťaťa zo zoznamu. Čiže miestny operátor, ktorý má africké deti viac v oku“ než napríklad my, sa pozrel na každú jednu fotografiu potenciálnych neplnoletých a povedal, či ide o dieťa alebo nie. Opäť boli zoznamy detí verejne vyvesené a ľudia sa mohli brániť a dokázať, že sú plnoletí.

Ukázalo sa, že náš algoritmus mal 96 % zhodu s rozhodnutiami operátorov. Bolo to niečo, čo sme urobili prvýkrát, a malo to veľký úspech.

Vyradiť deti z volebných zoznamov je veľká vec. Ako ste postupovali pri zadeľovaní ľudí do volebných obvodov? Určite bola potrebná znalosť miestnych špecifík.


Pri prideľovaní do okrskov s nami spolupracovala fantastická komisárka, ktorá pri tvorbe volebnej mapy precestovala celú Guineu a poznala krajinu naspamäť. Navrhol som jej: „Pozri, tu máme 50 voličov a podľa lokality ich zadelíme do tohto volebného okrsku.“ Ale ona namietala: Nie, tých tam nemôžeme dať, tam je vysoká hora, museli by loziť po rebríku. Urobíme im vlastný okrsok.“ Spoľahlivo si pamätala desiatky takých lokalít v celej Guinei. Alebo sme museli zohľadniť etnické špecifiká a zaradiť aj celú dedinu do volebného obvodu tak, aby sa nedostala do konfliktu s iným etnikom. Bez expertného miestneho know-how by to nebolo možné.
Keď boli zoznamy hotové a schválené, vygenerovali sme podklady pre volebné karty, ktoré išli do tlače.

Mala guinejská volebná komisia nejaké špecifické požiadavky?

Veľmi dôležitý pre nich bol tzv. competence transfer, čo znamená, že po odovzdaní budú schopní svoj systém využívať nezávisle. Systém vrátane dát musel patriť výlučne Guinei. Zaručili sme sa, že im ho vyrobíme, nainštalujeme, naučíme ich s ním pracovať, ale necháme im ho tam a dáta ostanú výhradne v rukách guinejského národa. Nemáme k nim žiadny prístup. Ak budú potrebovať a požiadajú nás, pomôžeme im so supportom.

Ako by ste zhodnotili spoluprácu s volebnou komisiou? 

Ja som mal zo spolupráce s volebnou komisiou veľmi dobrý pocit. Bola zložená zo zástupcov opozície i koalície. Bolo vidieť, že im úprimne záležalo na tom, aby mali dobrý volebný zoznam, aby voľby prebehli transparentne a aby bol výsledok prijatý všetkými stranami a medzinárodne. Opozícia bola veľmi aktívna, tým pádom bol celý proces extrémne kontrolovaný. Nám to vyhovovalo, pretože sme chceli byť maximálne transparentní.

Miestnym volebným komisiám dodával Innovatrics aj mobilné zariadenia na odber biometrických údajov. Zdroj: archív Innovatrics

Čiže aj vďaka vašej technológii je dnes Guinea bližšie k demokracii…

Dobrý volebný zoznam je nutnou podmienkou legitímnych volieb, ale sám osebe negarantuje, že samotné voľby budú demokratické. Ak však existuje viac foriem, akými je možné negatívne ovplyvniť ich priebeh, a vy viete niektoré z nich odstrániť, môže to prispieť k zvýšeniu dôvery v demokraciu v Guinei a krajina sa môže uchádzať o medzinárodnú podporu. Za nás si dovolím povedať, že biometrický register bol urobený tak dobre, ako to bolo možné, a Guineu určite posunul k väčšej transparentnosti.

Juraj Štubner (na fotografii v strede) strávil v Guinei niekoľko mesiacov pri príprave prezidentských a neskôr parlamentných volieb. Zdroj: archív Innovatrics

Aké medzinárodné organizácie schvaľovali finálne zoznamy?

Ešte pred voľbami prebehli dva medzinárodné audity volebného zoznamu – audit Medzinárodnej organizácie frankofónie (OIF) a Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS). Oboma auditmi sme prešli úplne bez problémov a zoznam bol schválený aj na medzinárodnej úrovni. Oficiálne sa to vyhlasovalo i v televízii, kde sme boli prítomní spoločne s členmi volebnej komisie.

Čomu Innovatrics vďačí za svoj rast a úspechy?

Rastieme vďaka výzvam, akou bol aj tento guinejský príbeh, a vďaka skvelému tímu ľudí, ktorí sú špičkovými odborníkmi, navzájom si dôverujú a pomáhajú. Máme rozbehnuté nové projekty, takže k nám hľadáme ľudí, ktorí majú podobné hodnoty a nastavenie a ktorí by s nami chceli tvoriť bezpečnejší a spoľahlivejší svet. Na careers.innovatrics.com môžu nájsť svoju príležitosť.

Čo bolo pre vás na práci v Guinei najzaujímavejšie? Čo vám to prinieslo?

Bolo potrebného veľa osobného nasadenia a kreativity, vyskytli sa aj vypäté či časovo náročné situácie. A práve tak vznikajú zaujímavé a silné príbehy. Nakoniec sa na guinejskom projekte nejakým spôsobom podieľala takmer celá firma, z čoho sa doteraz tešíme a vážime si, že sme mohli byť súčasťou diania.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko, Svet

Teraz najčítanejšie