Denník N

Chlad, hluk a tma nás oberajú o zdravie aj duševnú pohodu

Kvalita podmienok v interiéri je u nás prehliadaná 

Do rekonštrukcií budov alebo bytov smerujú ročne milióny eur. Efekt týchto investícií treba merať zlepšením kvality zdravia, nie len úsporou. Tvrdí to vo svojich odporúčaniach Európska komisia a dôvody vysvetľuje aj najnovšia štúdia Healthy Homes Barometer, ktorú už niekoľko rokov realizuje naprieč Európou RAND Europe v spolupráci so spoločnosťou VELUX. Najnovšie výsledky napríklad ukazujú, že až 11 % ľudí na Slovensku trpí nadmerným hlukom. Rovnakým problémom je však aj vlhkosť, nedostatok tepla a svetla.

Kvalita nerovná sa úspora 

Koncom 90. rokov sa profesor Jozef Štefko z Technickej univerzity vo Zvolene prvýkrát pozrel bližšie na podmienky v akých býva bežná slovenská rodina. Vo vytypovaných domácnostiach bytového domu na zvolenskom sídlisku Západ-Tepličky uskutočnili vedci sériu meraní zameranú na relatívnu vlhkosť a teplotu vzduchu. „V tom čase boli tieto byty vybavené ešte pôvodnými netesnými oknami, cez ktoré  dochádzalo k rozsiahlej a nekontrolovanej výmene vzduchu. Na pokrytie vysokej tepelnej straty radiátory v zimnom období bežali na plné obrátky, keďže o spotrebu energie sa nikto nezaujímal. V bytoch sa síce darilo udržiavať prijateľnú teplotu okolo 20 stupňov Celzia, avšak kvôli ohrievaniu veľkého objemu vzduchu sa jeho relatívna vlhkosť pohybovala v nízkych hodnotách pre zdravé prostredie – od 30 do 35 percent,“ spomína Jozef Štefko.

Jeho tím merania s odstupom rokov zopakoval a zistil, že relatívna vlhkosť vzduchu vzrástla smerom k opačnému extrému – na 70 až 75 %, zároveň koncentrácia kysličníka uhličitého vzrástla na trojnásobok maximálnej odporúčanej hodnoty. To sú hodnoty veľmi škodlivé pre zdravý pobyt ľudí. Zmenu vnútorného prostredia zapríčinilo zateplenie paneláku a najmä výmena starých okien za nové, tesné okná. „Zmenili sa aj návyky obyvateľov. Aby ľudia dosiahli čo najnižšie faktúry za spotrebu tepla, menej kúria a menej vetrajú. Vysoká relatívna vlhkosť vytvára nebezpečnú mikroklímu pre vznik plesní a húb,“ upozorňuje vedec.

Alarmujúci stav škôl 

Merania zo Zvolena sú len jedným z mnohých, ktoré dokumentujú, že kvalita vnútorného prostredia je v slovenských budovách problém. Výrazne na to upozornila minulý rok aj platforma Budovy pre budúcnosť, podľa ktorej žiaci a učitelia trávia hodiny v nevetraných a hlučných triedach, čo zle vplýva na ich sústredenie, zdravie a imunitu. Platforma prezentovala merania výskumníkov na 28 slovenských školách, ktoré zdokumentovali vysoké hodnoty prchavých chemických látok, prachu a rekordné hodnoty oxidu uhličitého. Problémom bola aj veľká hlučnosť a prehrievanie tried v letnom období.

V tomto kontexte sú dôležité odporúčania Európskej komisie, ktorá podporuje iniciatívy rozsiahlych renovácií budov. Aj pre Slovensko sú vyčlenené masívne prostriedky pre obnovu rodinných domov alebo verejných budov. Európska komisia v usmerneniach hovorí, že obnova budov má mať okrem energetických parametrov aj prínos pre ľudské zdravie.

Problém môžu mať aj zelené budovy 

Monitorovaním kvality vnútorného priestoru sa na Slovensku dlhodobo zaoberá Inštitút pre udržateľné a cirkulárne stavebníctvo Technickej univerzity v Košiciach. Jeho riaditeľka, prof. Silvia Vilčeková nedávno prezentovala výsledky meraní kvality vnútorného priestoru administratívnej budovy v Košiciach. V tzv. zelenej budove verifikovali všetky kľúčové parametre od teploty, vlhkosti po prítomnosť prchavých organických zlúčením alebo intenzitu denného osvetlenia. Nie všetky zistené parametre boli v súlade s certifikovanými hodnotami. „Väčšina štúdií sa zameriava na subjektívne hodnotenie kvality priestoru a chýbajú nám merania, ktoré by odzrkadľovali aj reálny stav rizikových faktorov. Naše merania z marca tohto roku hovoria, že aj certifikované budovy si musia pravidelne monitorovať parametre kvality priestoru. V opačnom prípadne to môže mať vplyv na zdravie ľudí, ktorí v priestoroch pracujú,” pripomína Silvia Vilčeková. V sledovaných kanceláriách košickí vedci zistili nedostatočnú vlhkosť ale aj hraničné hodnoty tepelného komfortu. Ako však Silvia Vilčeková upozorňuje, podobné merania sú na Slovensku raritou. Väčšina užívateľov netuší nič o kvalite priestoru v ktorom žije.

Ako je to na Slovensku 

Komplexne sa na situáciu pozrel najnovší Healthy Homes Barometer, ktorý v apríli publikovala spoločnosť VELUX. Barometer od roku 2015 mapuje súvislosti medzi bývaním a zdravím. Podľa aktuálneho barometra je každý piaty obyvateľ Slovenska vystavený rizikám zníženej kvality vnútorného prostredia, ako sú vlhkosť, nedostatok denného svetla, nadmerný hluk alebo chlad. Napríklad, až 11 % ľudí na Slovensku trpí nadmerným hlukom.

Barometer VELUX ponúka aj nové analytické metódy, ktoré sledujú súvislosť medzi vnútorným prostredím a spokojnosťou. „V našich zisteniach rezonuje poznatok, že pokiaľ trpíte chladom alebo nedostatkom svetla, ste menej šťastní,“ všíma si Ondřej Boreš, Corporate Affairs director spoločnosti VELUX pre Českú republiku a Slovensko. „Zdravotné dôsledky rizikových aspektov vnútorného prostredia, ako sú hluk, vlhkosť, nedostatok tepla a svetla, sú už dobre zdokumentované a prejavujú sa vo forme astmy, dýchacích problémov a kardiovaskulárnych ochorení. Ak ste vystavení všetkým štyrom rizikovým aspektom, vaše zdravotné riziká sa zvyšujú a je štyrikrát pravdepodobnejšie, že váš zdravotný stav bude horší v porovnaní s osobou, ktorá žije v zdravej budove. Toto číslo sa ešte zvyšuje v prípade detí.“

Čo s tým? 

„Každá budova má svoje vlastné choroby. Základom dobrej rekonštrukcie je kvalitný projekt. Ten musí zohľadniť osadenie budovy do terénu s ohľadom na okolitú zástavbu aj orientáciu na svetové strany,“ hovorí Tomáš Guniš, projektovo architektonický špecialista Saint-Gobain Slovensko. „Na základe parametrov obvodového plášťa a polohy stavy by sa mali navrhovať technológie vykurovania, chladenia a výmeny vzduchu. Aby toto všetko spoločne fungovalo je potrebné, aby to koordinoval niekto, kto má dostatočné skúsenosti.“ Preto špecialista odporúča, aby tento proces zverili do rúk skúsenému architektovi alebo projektantovi.

Zlepšiť kvalitu vnútorného priestoru si však môže každý aj úplne jednoducho. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča pravidelné vetranie miestností a priestorov, buď prirodzeným otvorením okna, alebo prostredníctvom mechanických ventilačných systémov. „Vetranie je veľmi jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob na ochranu vnútorného prostredia,“ dodáva Ondřej Boreš.

  • Viac ako jeden z piatich obyvateľov Slovenska je vystavený zníženej kvalite vnútorného prostredia.
  • 27 % slovenských občanov s nízkym príjmom nie je schopných svoj domov dostatočne vykurovať či  udržiavať svoje domovy dostatočne teplé.
  • Vetranie je jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob ochrany vnútorných priestorov pred vírusmi prenášanými vzduchom
  • Ľudia vystavení všetkým štyrom rizikám vnútorného prostredia sa päťkrát častejšie cítia nešťastní ako ľudia žijúci v zdravých domoch.
  • Na Slovensku môže zvýšenie kvality bývania priniesť do roku 2050 okrem zvýšenia energetickej účinnosti aj úspory vo výške viac ako 145 miliónov eur.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Bývanie a záhrada

Teraz najčítanejšie