Denník N

Školský týždeň: Na deti z Ukrajiny sa podľa štátu povinné vzdelávanie nevzťahuje. S cudzincami to bolo doteraz inak

Nižšie vývojé štádium. Ilustrácia N - Shooty
Nižšie vývojé štádium. Ilustrácia N – Shooty

Nová časť školského newsfiltra Školský týždeň: 1. Ministerstvo školstva tvrdí, že na deti z Ukrajiny sa nevzťahuje povinné vzdelávanie, čo je v rozpore s doterajším prístupom k vzdelávaniu detí cudzincov. 2. Ministerstvo školstva zverejnilo, kde vzniknú prvé podporné centrá pre vyučujúcich, záujem o ich vybudovanie bol nízky a väčšinou súťažil len jeden projekt.

Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tu.

1. Ministerstvo školstva tvrdí, že na deti z Ukrajiny sa nevzťahuje povinné vzdelávanie, čo je v rozpore s doterajším prístupom k vzdelávaniu detí cudzincov

Minulý týždeň ministerstvo školstva opäť zverejnilo čerstvé údaje o počte detí z Ukrajiny na našich školách. Inštitút vzdelávacej politiky zase priniesol detailnejšie informácie o tom, koľko detí z Ukrajiny, ktoré požiadali o dočasné útočisko, navštevuje školy na Slovensku. Okrem toho v apríli prebehol zápis do prvého ročníka základnej školy a aktuálne prebieha prijímanie detí do materských škôl.

Dnes sa pozrime, koľko detí z Ukrajiny sa začlenilo do nášho vzdelávacieho systému a ako sa k ich prijímaniu do škôl postavilo ministerstvo školstva.

Najprv si povedzme, čo zistil Inštitút vzdelávacej politiky. Inštitút pracoval s údajmi z marca a čiastočne aj z apríla. Analýza ukázala, že ku koncu marca chodilo do škôl približne 25 percent detí z Ukrajiny vo veku 3 až 17 rokov z celkového počtu detí, ktoré požiadali o dočasné útočisko. V apríli sa podiel detí vo veku 3 až 17 rokov, ktoré navštevujú školy na Slovensku, zvýšil na približne 37 percent.

Najnovšie údaje, ktoré zverejnilo ministerstvo školstva, uvádzajú, že k 6. máju sa na slovenských školách vzdelávalo 9 732 žiakov a žiačok z Ukrajiny. Z toho 1 581 bolo v materských školách, 7 287 na základných školách a na stredných školách sa vzdelávalo 864 žiakov a žiačok. Pozrime sa teda, aká časť detí z Ukrajiny sa vzdeláva v školách na Slovensku dnes.

Podľa údajov ministerstva vnútra k 5. máju požiadalo o dočasné útočisko 30 115 detí z Ukrajiny vo veku 0 až 17 rokov, čo bolo 41,1 % zo všetkých žiadateľov. Presnejšiu vekovú štruktúru nemáme, ale môžeme si tak ako naposledy vypomôcť údajmi o vekovej štruktúre detí z Českej republiky. Deti do 18 rokov tu tvoria 37 % osôb, ktoré v súvislosti s vojnou na Ukrajine dostali pobytové oprávnenie. České podiely rôznych vekových skupín sme aplikovali na slovenské údaje, pričom sme zohľadnili, že na Slovensku tvorili deti väčší podiel odídencov z Ukrajiny ako v Česku.

Na základe našich odhadov tak na začiatku mája materské školy navštevovalo približne 34 % detí z Ukrajiny vo veku od 3 do 6 rokov a do základných škôl chodilo približne 44 % detí vo veku od 6 do 15 rokov. Odhad za stredné školy neuvádzame, keďže na Ukrajine stredná škola trvá len dva roky a časť mladých ľudí vo veku našich stredoškolákov a stredoškoláčok už môže mať ukončené vzdelávanie alebo navštevovať vysokú školu. Skrátka, ani na začiatku mája nenavštevovala naše školy ani polovica detí z Ukrajiny, ktoré požiadali o dočasné útočisko.

Pri týchto údajoch by sme mali spozornieť. Väčšina detí z Ukrajiny, ktoré aspoň dočasne zostávajú na Slovensku, je stále mimo nášho vzdelávacieho systému.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie