Denník N

Dvakrát Ľudovít Štúr z Kalligramu

V stredu 4. novembra o 19.00 h bude v bratislavskom Artfore prezentácia monografie Józsefa Demmela s názvom Ľudovít Štúr a tiež zborníka textov s rovnomenným názvom, ktorý editorsky pripravil Rudof Chmel.

V stredu 4. novembra o 19.00 h bude v bratislavskom Artfore prezentácia monografie Józsefa Demmela s názvom Ľudovít Štúr a tiež zborníka textov s rovnomenným názvom, ktorý editorsky pripravil Rudof Chmel.

Obe knihy vydal Kalligram, hosťami budú József Demmel, Rudolf Chmel, Ingrid Hrubaničová a Tibor Pichler

medium-ludovit_sturČo hovorí o svojom diele József Demmel? „Domnievam sa, že Štúrov život a činnosť sú výnimočné a jedinečné nielen v slovenských, ale aj uhorských dejinách 19. storočia, navyše práve jemu najviac „prospeje“, ak spochybníme a spresníme zjednodušenia, falošné a sploštené tvrdenia historickej pamäti. Kritické poznámky v knihe nie sú namierené proti Štúrovi, snažia sa len odhaliť zjednodušia s ním spojeného historického kanónu. Spochybnenie kánonických prvkov ma síce prinútilo vyzdvihnúť jednotlivé tvrdenia historikov, ktorým oponujem, no aj v týchto prípadoch som sa snažil nekritizovať dielo daného autora, len ako na jav poukázať na kánonické korene jeho tvrdení (nešetril som však ani sploštené tvrdenia maďarských historikov, čo písali o Štúrovi alebo jeho dobe). To, pravda, vonkoncom neznamená, že tento spoločensko-historický prístup a analýza sú dnes jedinou legitímnou interpretáciou Štúrovho životného diela, naopak, domnievam sa, že zostalo ešte veľa neexploatovaných interpretácií, nepoložených otázok a tém, ktoré treba opätovne spracovať. Som si istý, že v tejto knihe je viacero tvrdení, s ktorými – pre rozdielnosti slovenskej a maďarskej národnej pamäti – nebude súhlasiť väčšina slovenských čitateľov. Verím však, že napriek nesúhlasu aj v najchúlostivejších témach nájdu prijateľné, doteraz neznáme tvrdenie či argument – a v tom prípade moje snaženie nebolo márne.“

Teraz najčítanejšie