Denník N

Na jednom ramene má Dávidovu hviezdu a na druhom hákový kríž (udalosti týždňa)

Radičová, Štrasser, Petková, Vašečka a Janček vyberajú udalosť, prešľap, podcenený moment a báseň týždňa.

Iveta Radičová, bývalá premiérka

Udalosť týždňa

Opäť ďalšie protesty a na spadnutie aj štrajky. Nedostatok zariadení pre rodiny s deťmi, poddimenzované služby pre rodinu, nedostatok bytov, nízke príjmy… Nedostatok zdravotníckeho personálu, žiadna nová fakultná nemocnica, nízke platy… Nedostatok učiteľov, slabé výsledky žiakov, nízke platy… Zlyhávajúci právny štát, stále prítomná korupcia, vojna v polícii či v prokuratúre… V porovnaní s ostatnými rozvinutými krajinami nie je vôbec čím hrdiť sa. Sínusoida prepadov a spamätávania sa z kríz – finančnej, migračnej, klimatickej, energetickej spolu s pandémiou, vojnou na Ukrajine a kybernetickou vojnou – nielen znásobuje neistoty, obavy, strach a hnev, ale aj dezilúziu zo schopnosti liberálnej demokracie nachádzať odpovede, riešenia a namiesto rozdeľovníkov spojnice v polarizovanej spoločnosti. Stále častejšie hlasy ponúkajúce neliberálnu demokraciu či autokratický režim ako reakciu na globalizované, stále pribúdajúce problémy preto nachádzajú svojich stúpencov. Salámová metóda obchádzania základných princípov liberálnej demokracie, akým je presadzovanie, pripomienkovanie a prijímanie zákonov, rešpektovanie deľby moci a ich inštitúcií, rešpektovanie pravidiel diskusie, politickej kultúry, nezávislých médií a práv menšín, je prvým štádiom prechodu k autokracii. Ak to budeme akceptovať, môže to mať vážne následky.

P. S.: Obrovské zdražovanie vedie k takým zásadným zhoršeniam sociálno-ekonomickej situácie, že bez adekvátnej reakcie, respektíve pomoci vlády občanom hrozí nárast nepokojov a koniec akéhokoľvek sociálneho zmieru.

Podcenená udalosť

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť zverejnila kvantifikáciu dosahu takzvaného prorodinného balíčka. Jednorazové opatrenia v absolútnom vyjadrení najviac pocítia tie rodiny, v ktorých sa kumuluje pomoc z viacerých jednorazových príspevkov, a tie, ktoré majú viac nezaopatrených detí (domácností s tromi a viac deťmi máme 3,9 %, 63 % domácností je bez detí). Trvalé opatrenia by v domácnostiach s deťmi mohli znížiť mieru rizika chudoby, naopak, miera rizika chudoby domácností bez detí stúpne. Správa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť používa výrazy malo by, mohlo by mať dosah na príjmy rodín. Pretože sleduje len jednu stránku veci. Druhej strane opatrení, financiami, ktorými sa má balíček financovať, sa správa nevenuje. Vplyvu na hospodárenie samospráv z dôvodu zníženia transferu podielových daní sa venuje iný blog rady. Opatrenia totiž ukroja z príjmu domácností, ale nevieme komu a o koľko. Nevieme, o koľko si skutočne rodiny prilepšia, a či vôbec.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Igor Matovič

Udalosti týždňa

Slovensko

Teraz najčítanejšie