Denník N

Partnerské preferencie sú univerzálne naprieč rôznymi kultúrami

Ilustračné foto – Unsplash.com/Ehimetalor Akhere Unuabona
Ilustračné foto – Unsplash.com/Ehimetalor Akhere Unuabona

Ako vplýva pomer pohlaví na reprodukčné správanie človeka a na nároky na životných partnerov?

Vedec roka 2021, behaviorálny ekológ,
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave a Ústav zoológie SAV

Reprodukčný úspech, ktorý sa považuje za meradlo evolučného úspechu daného jedinca, je okrem individuálnych kvalít či spoločenského postavenia v skupine ovplyvňovaný aj dostupnosťou potenciálnych sexuálnych partnerov.

Pomer počtu sexuálne receptívnych samcov a samíc v populácii sa v angličtine označuje ako „operational sex ratio“ (OSR).

Množstvo výskumných prác potvrdilo, že tento jav (OSR) skutočne vplýva na reprodukčné taktiky najrôznejších živočíchov počnúc bezstavovcami až po vyššie stavovce.

Investícia do súbojov či stráženia

V prípade posunu OSR v prospech samcov (t. j. s menším počtom samíc) sa stupňuje vzájomná agresivita medzi samcami, ktorej funkciou je zvýšenie prístupu k samiciam.

Samce sa pred samicami menej predvádzajú, zato viac energie venujú vzájomným súbojom o samice a ich stráženiu pred inými samcami.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Človek

Veda

Teraz najčítanejšie