Denník N

Nachádzame sa v permanentnej kríze?

Situácia je bližšia k letargii a bezmocnosti než k odhodlaniu pre zmysluplné občianske aktivity.

Autor je historik

Pojem kríza sa v bežnej komunikácii, v publicistike i v odbornej literatúre často používa, niekedy azda i bez poznania jeho skutočného obsahu. Pod tento termín sa dá zaradiť všeličo. Nemá presné hranice ani definíciu. Pokiaľ ho používame na identifikovanie konkrétneho stavu spoločnosti, respektíve prebiehajúcich procesov a udalostí v nej, objavujú sa veľmi rozdielne hodnotenia.

Tie však vyplývajú viac z politických postojov a potrieb „hodnotiteľov“ než z racionálnej analýzy daných javov. Vieme sa zhodnúť, čo je hospodárska kríza, lebo ju bezprostredne pociťujeme, no rozchádzame sa pri pomenovaní krízy politickej a hlavne morálnej.

Pravdaže, historikovi sa to ľahšie konštatuje, lebo príslušné procesy a udalosti posudzuje s odstupom niekoľkých rokov, desaťročí či storočí. Vždy už vie alebo mal by vedieť, „ako to dopadlo“. Môže porovnávať, ale hlavne korigovať závery, ktoré sa vyslovovali v tej či onej dobe.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Dnes píše

Texty múdrych ľudí, ktorých redakcia poprosila, aby pravidelne písali o tom, čo práve teraz považujú za dôležité, spôsobom, ktorý sa im zdá práve teraz najvhodnejší.

Komentáre

Teraz najčítanejšie