Denník N

3 signály, že vás lekár berie ako človeka, nie ako prípad

Laik neposúdi správnosť liečby, ale pamätá si, či bol lekár milý, pozorný a dovolil mu pýtať sa.

Vedeli ste, že viac ako polovica podnetov, ktoré rieši Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, sa netýka samotnej liečby, ale slabých komunikačných zručností zdravotníckeho personálu?

Určite nie je nič príjemné, keď máte pocit, že vám lekár nevenuje dostatok času, zhovára sa s vami z pozície silnejšieho, používa akademický jazyk či neopätuje váš pozdrav pri príchode do ambulancie.

Ľudský prístup rozhoduje o spokojnosti pacienta

Pacient bol dlhé roky v roli pasívneho objektu lekárovho záujmu. Nemal svoj názor, s lekárom nediskutoval, nepýtal sa, poslušne plnil, čo mu bolo prikázané, podobne ako deti v škole či podriadení v práci.

Takto opísaný zastaralý model nemá miesto v medicíne 21. storočia – či presnejšie, nemal by mať, no štatistiky naznačujú, že komunikácia medzi odborným personálom a pacientom je oblasť, kde naše zdravotníctvo ešte stále výrazne pokrivkáva.

Príčinu možno hľadať už na školách, v alarmujúcom poddimenzovaní výučby komunikačných zručností na lekárskych fakultách. Z celkového počtu 5040 vyučovacích hodín počas štúdia medicíny je len 12 hodín prednášok venovaných efektívnej komunikácii s pacientom.

„Pacient hodnotí kvality svojho lekára vo veľkej miere práve cez jeho prístup k nemu,“ hovorí psychologička a psychoterapeutka Mária Andrášiová z polikliniky celostnej medicíny MEDANTE. „Laik nevie vyhodnotiť, či diagnóza, ktorú lekár stanovil, je správna alebo liek, ktorý mu predpísal, je pre neho vhodný. Pamätá si však, či bol lekár milý, pozorný, dovolil mu pýtať sa a zaujímalo ho, ako sa cíti alebo nie.“

Podľa Andrášiovej žiaden pacient nechce byť len číslom diagnózy a  práve ľudský prístup lekára je pre neho  jeden z kľúčových faktorov pri vyhodnocovaní spokojnosti. „Lekár svojim prístupom nikdy nepôsobí neutrálne – buď pacientovi prospieva a v širšom zmysle slova pôsobí naňho terapeuticky, alebo ho svojim prístupom a komunikáciou zraňuje. Môže jeho obavy a úzkosť posilniť, alebo zmierniť.“

Ako spoznáte, že ste svoje zdravie zverili do rúk profesionála, ktorého komunikačné zručnosti v ničom nezaostávajú za vysokou mierou odbornosti?

1. Zhovára sa, a nielen „medzi dverami“

Dobre vedený rozhovor má svoj cieľ a jednotlivé kroky, ktoré na seba logicky nadväzujú. Úlohou lekára je rozhovor riadiť tak, aby sa danej štruktúry držal a prešiel ňou v čase určenom na rozhovor s pacientom. To všetko pri plnej pozornosti a bez náhlenia.

Netreba zabúdať, že pacient je v ambulancii na „cudzom území“, nevie, čo sa bude diať, ani čo má očakávať. Je teda veľa faktorov, ktoré zvyšujú jeho obavy a úzkosť. Na rozdiel od neho je lekár na „domácej pôde“. Vie, ako to v jeho ambulancii chodí. On určuje, čo a ako sa bude s pacientom diať.

O to zodpovednejšie je poslanie lekára byť pacientovi kompetentným a dôveryhodným sprievodcom. Výrazne to u pacienta znižuje mieru stresu a neistoty.

2. Je odborník, no nezabúda byť ľudský

Pozdrav, úsmev, očný kontakt a zrozumiteľný jazyk bez nadužívania odbornej terminológie. V pro-zákaznícky orientovanom zdravotníckom zariadení sú uvedené známky ľudského prístupu samozrejmý štandard. Ak ste sa ho doposiaľ nedočkali, je čas vziať vašu zdravotnú kartu na miesto, kde vás lekár vyšetruje s empatiou, nie so stopkami.

MEDANTE takéto miesto nájdete. Aj vďaka ústretovému prístupu, kombinujúcemu ľudskosť s profesionalitou, po desiatich rokoch expanduje z malej polikliniky rodinného charakteru vo Vrakuni na moderné zdravotnícke zariadenie na Galvaniho ulici, kde na vás čaká 30 nových ambulancií, 2500 m², špičkové technické vybavenie a zásadne rozšírený tím odborne erudovaných a empatických profesionálov.

3. Ovláda umenie aktívneho počúvania

Pacient väčšinou navštívi lekára pre obavy, že sa s ním deje niečo nepríjemné, čomu nerozumie, nemá pod kontrolou a čo ho, v jeho ponímaní, ohrozuje. Odborník so silnými komunikačnými zručnosťami by preto mal byť výnimočne dobrý poslucháč, ktorý dokáže zachytiť dôležité vypovedané – a ešte častejšie nevypovedané – signály.

Pacienta sa nielen pýta, ale všíma si aj jeho neverbálny prejav. „Prečíta“ každé vzdychnutie, odmlčanie sa, plač či sklopenie zraku a namiesto kriticky hodnotiacich súdov odpovedá porozumením.

Hoci by sa zdalo, že takáto taktika je časovo príliš náročná, v skutočnosti aktívne počúvanie čas výrazne šetrí – je totiž prínosom pre obe strany. Zvyšuje dôveru pacienta a skvalitňuje vzájomný vzťah, čo v konečnom dôsledku pomáha zvýšiť úspešnosť liečby.

Vyberte sa na cestu udržateľného zdravia s profesionálmi, ktorí vás vždy berú ako človeka, nie ako prípad. V MEDANTE sa o vás starajú odborne, ľudsky a celostne. Viac na www.novemedante.sk.

Máte pripomienku alebo ste našli chybu? Prosíme, napíšte na pripomienky@dennikn.sk.

Slovensko, Zdravie

Teraz najčítanejšie