Denník N

Veľké hodnotenie Školského týždňa: Tri pozitíva a tri prešľapy ministerstva školstva v tomto školskom roku

Nová časť školského newsfiltra Školský týždeň hodnotí školský rok: 1. Na docentských a profesorských pozíciách budú môcť pôsobiť aj ľudia bez titulov docent alebo profesor. 2. Začali sa prípravy na reformu obsahu vzdelávania. 3. V materských školách začali pôsobiť pomocné vychovávateľky a vychovávatelia a do škôl postupne pribudne zdravotnícky personál. 4. Ministerstvo školstva nemá plán, ako podporovať začleňovanie detí z Ukrajiny do nášho vzdelávacieho systému. 5. Platy v školstve rastú veľmi pomaly a hrozí, že finančná situácia zamestnancov a zamestnankýň škôl sa zhorší. 6. Inkluzívnosť vzdelávania sa nezvyšuje, chýbajú kvalitné stratégie aj peniaze.

 Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tu.

Je koniec školského roka. Žiaci a žiačky dostali vysvedčenie, ktoré by v ideálnom prípade malo odzrkadľovať, kam sa počas roka posunuli a aké výzvy ich ešte čakajú. Skúsme sa aj my pozrieť na to, čo sa ministerstvu školstva v tomto školskom roku podarilo a kde sú, naopak, nedostatky. Uskutočnili sa v poslednom období nejaké zásadné zmeny, ktoré majú potenciál zlepšiť slovenské školstvo? Alebo išlo o premárnený rok?

V rámci zhodnotenia školského roka sme vybrali tri najdôležitejšie pozitíva a tri najväčšie prešľapy v oblasti systémových úprav v školstve.

Najprv začnime krokmi, ktoré do nášho vzdelávacieho systému prinášajú pozitívne impulzy a prísľub potrebných zmien.


1. Na docentských a profesorských pozíciách budú môcť pôsobiť aj ľudia bez titulov docent alebo profesor

Najväčšie ambície zatiaľ ministerstvo školstva ukázalo v prípade reformy vysokých škôl. Pripravilo novelu vysokoškolského zákona, ktorá mala pomerne zásadne zmeniť riadenie vysokých škôl a upraviť aj ich financovanie. Ministerstvo však príliš nezvládlo komunikáciu s reprezentantmi vysokých škôl a v tejto chvíli nie je jasné, či prijaté zmeny v oblasti riadenia a financovania vysokých škôl prinesú pozitívne výsledky. Jedno z prijatých opatrení však možno hodnotiť ako krok vpred.

Ide o úpravu spôsobu obsadzovania docentských a profesorských pozícií. Doteraz vysoké školy mohli požadovať, aby na tejto pracovnej pozícii pôsobil len človek s docentským alebo profesorským titulom. Po novom vedecko-pedagogický titul nesmie byť podmienkou na obsadenie týchto miest. Cesta k významnejším akademickým pozíciám sa tým otvára širšiemu okruhu akademikov a akademičiek, ako aj odborníkom a odborníčkam zo zahraničia či z prostredia mimo vysokých škôl.

Prirodzene, tieto pozície nebude môcť vykonávať ktokoľvek. Požiadavky na obsadenie docentských a profesorských miest definuje vysoká škola, no musia byť v súlade s kritériami, ktoré sa vyžadujú pri udeľovaní titulu docent alebo profesor (napríklad vedecké práce či pedagogická prax). Zároveň musia zodpovedať minimálnym kritériám, ktoré bude vydávať ministerstvo školstva po prerokovaní s orgánmi reprezentácie vysokých škôl a po súhlase akreditačnej agentúry.

Treba však zároveň upozorniť, že táto zmena automaticky nemusí viesť k tomu, že na príslušných pozíciách sa ocitnú kvalitnejší ľudia či ľudia zo zahraničia. Podmienka profesorského či docentského titulu je len jedna z prekážok akademickej kariéry na slovenských vysokých školách. K ďalším patria napríklad nedostatočné platové ohodnotenie či zlé pracovné podmienky (od krátkodobých pracovných zmlúv až po materiálne vybavenie).

Bez toho, aby ministerstvo vyriešilo aj tieto problémy, nemožno očakávať, že záujem o docentské a profesorské pozície medzi odborníkmi a odborníčkami zo zahraničia alebo z prostredia mimo vysokých škôl výrazne stúpne. Nanajvýš to zrejme môže pomôcť pracovníkom a pracovníčkam, ktorí už na slovenských vysokých školách pôsobia, ale na nižších pozíciách. V každom prípade však túto zmenu možno vnímať pozitívne, keďže spôsob obsadzovania akademických pozícií na Slovensku posúva k medzinárodným štandardom.


2. Začali sa prípravy na reformu obsahu vzdelávania

Ďalším pozitívnym impulzom

Blahoželáme, máte dobrých priateľov!

Tento článok je normálne zamknutý, ale vy si ho môžete prečítať zadarmo vďaka tomu, že váš priateľ Centrum vzdelávacích analýz je predplatiteľom Denníka N a článok vám venoval. Stačí zadať váš e-mail, nebojte sa, nikdy ho nepredáme inej firme.

Alebo môžete .

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie