Denník N

Veľké hodnotenie Školského týždňa: Tri pozitíva a tri prešľapy ministerstva školstva v tomto školskom roku

Nová časť školského newsfiltra Školský týždeň hodnotí školský rok: 1. Na docentských a profesorských pozíciách budú môcť pôsobiť aj ľudia bez titulov docent alebo profesor. 2. Začali sa prípravy na reformu obsahu vzdelávania. 3. V materských školách začali pôsobiť pomocné vychovávateľky a vychovávatelia a do škôl postupne pribudne zdravotnícky personál. 4. Ministerstvo školstva nemá plán, ako podporovať začleňovanie detí z Ukrajiny do nášho vzdelávacieho systému. 5. Platy v školstve rastú veľmi pomaly a hrozí, že finančná situácia zamestnancov a zamestnankýň škôl sa zhorší. 6. Inkluzívnosť vzdelávania sa nezvyšuje, chýbajú kvalitné stratégie aj peniaze.

 Školský týždeň pripravuje Centrum vzdelávacích analýz, podporiť ho môžete tu.

Je koniec školského roka. Žiaci a žiačky dostali vysvedčenie, ktoré by v ideálnom prípade malo odzrkadľovať, kam sa počas roka posunuli a aké výzvy ich ešte čakajú. Skúsme sa aj my pozrieť na to, čo sa ministerstvu školstva v tomto školskom roku podarilo a kde sú, naopak, nedostatky. Uskutočnili sa v poslednom období nejaké zásadné zmeny, ktoré majú potenciál zlepšiť slovenské školstvo? Alebo išlo o premárnený rok?

V rámci zhodnotenia školského roka sme vybrali tri najdôležitejšie pozitíva a tri najväčšie prešľapy v oblasti systémových úprav v školstve.

Najprv začnime krokmi, ktoré do nášho vzdelávacieho systému prinášajú pozitívne impulzy a prísľub potrebných zmien.


1. Na docentských a profesorských pozíciách budú môcť pôsobiť aj ľudia bez titulov docent alebo profesor

Najväčšie ambície zatiaľ ministerstvo školstva ukázalo v prípade reformy vysokých škôl. Pripravilo novelu vysokoškolského zákona, ktorá mala pomerne zásadne zmeniť riadenie vysokých škôl a upraviť aj ich financovanie. Ministerstvo však príliš nezvládlo komunikáciu s reprezentantmi vysokých škôl a v tejto chvíli nie je jasné, či prijaté zmeny v oblasti riadenia a financovania vysokých škôl prinesú pozitívne výsledky. Jedno z prijatých opatrení však možno hodnotiť ako krok vpred.

Ide o úpravu spôsobu obsadzovania docentských a profesorských pozícií. Doteraz vysoké školy mohli požadovať, aby na tejto pracovnej pozícii pôsobil len človek s docentským alebo profesorským titulom. Po novom vedecko-pedagogický titul nesmie byť podmienkou na obsadenie týchto miest. Cesta k významnejším akademickým pozíciám sa tým otvára širšiemu okruhu akademikov a akademičiek, ako aj odborníkom a odborníčkam zo zahraničia či z prostredia mimo vysokých škôl.

Prirodzene, tieto pozície nebude môcť vykonávať ktokoľvek. Požiadavky na obsadenie docentských a profesorských miest definuje vysoká škola, no musia byť v súlade s kritériami, ktoré sa vyžadujú pri udeľovaní titulu docent alebo profesor (napríklad vedecké práce či pedagogická prax). Zároveň musia zodpovedať minimálnym kritériám, ktoré bude vydávať ministerstvo školstva po prerokovaní s orgánmi reprezentácie vysokých škôl a po súhlase akreditačnej agentúry.

Treba však zároveň upozorniť, že táto zmena automaticky nemusí viesť k tomu, že na príslušných pozíciách sa ocitnú kvalitnejší ľudia či ľudia zo zahraničia. Podmienka profesorského či docentského titulu je len jedna z prekážok akademickej kariéry na slovenských vysokých školách. K ďalším patria napríklad nedostatočné platové ohodnotenie či zlé pracovné podmienky (od krátkodobých pracovných zmlúv až po materiálne vybavenie).

Bez toho, aby ministerstvo vyriešilo aj tieto problémy, nemožno očakávať, že záujem o docentské a profesorské pozície medzi odborníkmi a odborníčkami zo zahraničia alebo z prostredia mimo vysokých škôl výrazne stúpne. Nanajvýš to zrejme môže pomôcť pracovníkom a pracovníčkam, ktorí už na slovenských vysokých školách pôsobia, ale na nižších pozíciách. V každom prípade však túto zmenu možno vnímať pozitívne, keďže spôsob obsadzovania akademických pozícií na Slovensku posúva k medzinárodným štandardom.


2. Začali sa prípravy na reformu obsahu vzdelávania

Ďalším pozitívnym impulzom

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Školský týždeň

Každý štvrtok v spolupráci s expertmi z Centra vzdelávacích analýz prináša Školský týždeň najdôležitejšie informácie zo školstva, analýzy a návrhy, ako zmeniť vzdelávanie.

Školstvo

Komentáre, Slovensko

Teraz najčítanejšie