Denník N

Ročne odtečie zo slovenských lesov tretina Liptovskej Mary. Lesníci chceli na zadržanie vody v lese 150 miliónov eur, dostali sedem

Lesná cesta. Foto – Soňa Mäkká
Lesná cesta. Foto – Soňa Mäkká

Tohtoročné leto sa vyznačuje veľmi teplým a suchým počasím. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) už koncom júla upozornil, že nedostatok zrážok v kombinácii s mimoriadne až extrémne vysokými teplotami vzduchu sa prejavuje aj zhoršujúcim sa stavom lesov. Ide najmä o južne situované pohoria. Zhnednuté časti kopcov vidno v Štiavnických vrchoch, vo Vtáčniku, v Považskom Inovci či Kremnických vrchoch.

Vysoké teploty a absencia zrážok však nie sú jediným dôvodom, prečo v lesnej pôjde nie je dosť vody. Na Slovensku je veľká sieť lesných ciest, ktoré fungujú ako odvodňovacie kanály. Zatiaľ čo v lesoch voda chýba, v obciach pod horami spôsobuje bleskové povodne.

Lesník Michal Tomčík hovorí, že do údržby lesných ciest sa dlhodobo poriadne neinvestovalo, peniaze chýbajú súkromným vlastníkom aj štátnym lesom.

„Z plánu obnovy sme žiadali 150 miliónov eur na vodozádržné opatrenia, najmä v súvislosti s lesnými cestami. Nedostali sme nič,” hovorí Michal Tomčík, ktorý v tom čase pracoval ako generálny riaditeľ Sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva na ministerstve pôdohospodárstva. V súčasnosti je vedúcim lesníkom na Správe Národného parku Slovenský raj.

Koľko je na Slovensku lesných ciest? 

Väčšina ciest sa vybudovala pred niekoľkými desaťročiami. Za socializmu sa do lesov investovalo najviac, vtedy sa stavalo, sprístupňovalo. Oficiálny údaj v Zelenej správe ministerstva pôdohospodárstva hovorí, že na Slovensku máme asi 40-tisíc kilometrov lesných ciest, čo je v prepočte asi 19 metrov na 1 hektár lesa. Niektoré zdroje, ktoré zarátavajú nielen oficiálne lesné cesty, ale aj úzke cestičky pre lesné traktory, uvádzajú, že ich máme až 70-tisíc kilometrov.

Dôležitá je však nielen ich hustota, ale kvalita, sklon a hlavne riziko erózie a miera odtoku vody po ich povrchu. Paradoxne napríklad také vzorové výberkové lesy vo Švajčiarsku majú až 140 metrov ciest na jeden hektár lesa, čo je neuveriteľne veľa, no verte, že voda z nich neodteká preč, ale takmer okamžite tečie do lesa, kde vsakuje do pôdy a lesy sú tam aj pri takej extrémnej hustote neuveriteľne vitálne.

Lesná cesta v Západných Tatrách – Ľubomír Mäkký

Ako sa líšia rôzne lesné cesty?

Lesné cesty sa delia podľa kvality – od tvrdých asfaltových, ktoré nespôsobujú eróziu, tam sa môže maximálne zničiť asfalt, cez nižšiu kategóriu na sezónne prevádzky. Potom sú tie v najnižšej kvalite bez akéhokoľvek spevnenia: zemné, blatné, prašné cesty, ktoré nemajú žiadne vodozádržné prvky. Sú to v podstate narýpané zvážnice alebo línie bez stromov, po ktorých sa ťahá drevo, vedú po nich turistické trasy, cyklotrasy a slúžia aj na pohyb záchranných zložiek, poľovníckeho manažmentu, správcov energetických sietí, chatárov, poľnohospodárov a mnohých ďalších.

Je naozaj veľa ľudí, ktorí využívajú lesné cesty, no okrem lesníkov sa o ne nikto iný nestará. Treba tiež vyzdvihnúť ich veľký protipožiarny význam, často sa požiarnická technika dokáže dostať blízko k ohňu len vďaka priechodnosti lesnej cestičky.

Kto je zodpovedný za stav lesnej cesty?

Napriek tomu, že lesné cesty využíva naozaj široké spektrum ľudí, údržbu má na pleciach iba vlastník alebo správca lesného pozemku, ktorý to platí z vlastných peňazí. Ak je závislý od predaja dreva, ktorého cena kolíše, jednoducho nemá peniaze na údržbu.

Do kvalitnej a dôslednej údržby lesných ciest sa dlhodobo dostatočne neinvestuje. Na mnohých miestach preto vplyvom gravitácie a prúdenia vody dochádza k erózii a nadmernému povrchovému odtoku vody. V lesoch vidíme zablatené a rozmočené cesty, ktoré niekedy už ani nie sú cestami, ale vymytými toboganmi. Prostriedky na pravidelnú údržbu naozaj chýbajú a pri zabezpečovaní starostlivosti je ťažké ušetriť ich.

Málokto vie, že starostlivosť o les znamená výdavky, najmä mzdy zamestnancov, náklady na ťažbu, sadenice, zalesňovanie, vyžínanie, ochranu proti zveri, náklady na prepravu dreva, požiarnu ochranu, bezpečnosť práce a ochranné pomôcky, energie, pohonné hmoty, komunikačné služby, hardvér, softvér, licencie, odvody, dane, nájmy, údržbu infraštruktúry a mnohé iné služby. Je toho skutočne veľa. Bez dotácií je to však takmer všetko hradené z predaja dreva. Tržby z predaja predstavujú až 85 % všetkých lesníckych príjmov.

Lesná cesta v Štiavnických vrchoch, nad Rudnom nad Hronom. Foto – Soňa Mäkká
Lesná cesta v Štiavnických vrchoch, nad Rudnom nad Hronom. Foto – Soňa Mäkká

Neprispieva k zlému stavu lesných ciest aj to, že sa ťaží v nevhodnom počasí, v daždi, respektíve skoro po daždi?

Prispieva. Opäť je to o peniazoch. Predstavte si, že zainvestujete do novej modernej techniky, s ktorou ťažíte drevo, celkovo 300-tisíc eur. Mesačne máte

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Klimatická kríza

Lesy SR

Ochrana prírody

Rozhovory

Životné prostredie

Slovensko

Teraz najčítanejšie