Denník N

Povstanie nestačí iba oslavovať, treba si klásť aj otázky

Foto - TASR
Foto – TASR

Vojna by sa skončila aj bez SNP, ale Slovensko by bez neho bolo v omnoho horšom politickom a morálnom položení.

Autor je historik

Opäť si pripomíname udalosť, ktorá už sedemdesiatosem rokov ovplyvňuje dejinný vývoj Slovenska. Nestačí však len spomínať a oslavovať, ale treba si aj klásť otázky. Ozbrojené povstanie namierené proti nemeckej okupácii Slovenska a proti domácemu kolaborantskému režimu (nie proti myšlienke slovenskej štátnosti!) je z hľadiska faktografie už detailne spracované. Napriek tomu je objektom trvalého záujmu historikov, publicistov, politických interpretácií, polemických diskusií, memoárovej literatúry, ako aj vyhľadávanou témou pre najrôznejšie oblasti umeleckej tvorby.

Pravdaže, druhá svetová vojna by sa bola rovnako skončila aj bez Slovenského národného povstania, no krajina by vstupovala do povojnových pomerov v omnoho nepriaznivejšom politickom a morálnom položení. Na tomto konštatovaní nič nemení ani skutočnosť, že dve základné požiadavky Povstania – nastolenie demokratického systému a spravodlivé štátoprávne postavenie Slovenska v obnovenej republike – boli druhým totalitným režimom po roku 1948 zdeformované a pod rôznymi falošnými zámienkami negované, nevraviac už o politickej a občianskej perzekúcii či diskriminácii významných politických a vojenských osobností Povstania.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Dnes píše

Texty múdrych ľudí, ktorých redakcia poprosila, aby pravidelne písali o tom, čo práve teraz považujú za dôležité, spôsobom, ktorý sa im zdá práve teraz najvhodnejší.

História

Slovenské národné povstanie

Komentáre

Teraz najčítanejšie