Denník N

Zvyšuje naša ochrana prírody tržby ubytovacích zariadení?

Tatranský národný park. Chata pri Zelenom plese. Foto – Soňa Mäkká
Tatranský národný park. Chata pri Zelenom plese. Foto – Soňa Mäkká

Aj keby vzťah medzi tržbami v ubytovacom sektore nemal príčinnú súvislosť s ochranou prírody, neznamená to, že ochrana prírody nemá zmysel.

Autor je samostatný vedecký pracovník Ústavu ekológie lesa SAV, Zvolen

Poskytovatelia ubytovania v našich chránených územiach a v ich okolí prosperujú z ochrany prírody. Konštatuje to posledná štúdia Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) na základe skutočnosti, že na územiach s vyšším stupňom ochrany prírody mal ubytovací sektor vyššie tržby. Týmto IEP odôvodňuje svoj návrh, že títo podnikatelia by sa preto mali finančne spolupodieľať na ochrane prírody.

Nielen odborníci vedia, že územná ochrana prírody u nás často funguje len pro forma, „na papieri“. Z dát analyzovaných IEP vyplýva pozitívna korelácia medzi stupňom ochrany prírody a príjmami z ubytovania. Charakter týchto dát však neumožňuje potvrdiť príčinnú súvislosť medzi týmito premennými. Korelácia nie je synonymom pre kauzalitu. Navyše je známe, že masový turizmus môže mať negatívny vplyv na ciele ochrany prírody. Je preto na mieste položiť si otázku, či môže byť ochrana prírody skutočnou príčinou vyšších tržieb ubytovacích zariadení v našich chránených územiach a ich okolí.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie