Denník N

Košice smerujú k Hornádu, chcú mať nové centrum. Ľudí treba udržať v meste, tvrdí urbanista

Víťazný urbanistický návrh nového centra Košíc (vpravo od železnice). Vizualizácia - gogolák + grasse
Víťazný urbanistický návrh nového centra Košíc (vpravo od železnice). Vizualizácia – gogolák + grasse

Môže to byť alternatíva pre obyvateľov, ktorí hľadajú prírodnejšie prostredie a pokoj, ale chcú byť v blízkosti centra, hovorí architekt Ivan Gogolák.

Zdalo sa, že ľavý breh Hornádu v centre Košíc ostane navždy hluchou zónou. Nehovoriac o tom, že mesto sa všeobecne nedokázalo k rieke priblížiť. Veľká urbanistická súťaž teraz štartuje rozsiahly a dlhodobý proces, ktorý to chce zmeniť.

V Košiciach má pri Hornáde perspektívne vzniknúť nové centrum plné života. Ivan Gogolák z ateliéru gogolák + grasse, ktorý urbanistickú súťaž vyhral, hovorí o potenciáli tohto plánu a o tvorivom prístupe pri zmene charakteru druhého najväčšieho slovenského mesta.

Hovoríme o území, ktoré má zažiť obrovskú zmenu. Z miesta, kam obyvatelia Košíc bežne nechodia, má vzniknúť nové centrum mesta. Ako ste k tejto úlohe pristupovali? Na čom ste váš návrh postavili?

Pri architektonických a urbanistických súťažiach vždy existuje zadanie, ktoré stanovuje očakávania. V tomto prípade boli určené dosť špecifické požiadavky a vysoké nároky na využitie toho miesta. Približne tri štvrtiny územia sú vo verejnom vlastníctve a požadované využitie sa malo prednostne umiestňovať na týchto pozemkoch, aby boli zámery realizovateľné. Ide o veľmi špecifickú oblasť, v ktorej sú rôzne druhy areálov, relikty z minulosti a aj dopravné obmedzenia.

Najdôležitejším impulzom tohto územia je blízkosť centra mesta. Jeho jedinečnosť je v tom, že ide o jedno z mála miest, kde sa v Košiciach môžete pohybovať v blízkosti rieky. Práve tu by sa mesto mohlo k rieke vrátiť. Hornád je v tejto časti veľmi kanalizovaný, čo slúžilo ochrane podnikov a blízkej železnice. My sa protipovodňovú ochranu snažíme riešiť skôr prírodnými prvkami a renaturalizáciou koryta. Problémom tohto miesta je bariérovosť, ku ktorej patrí aj železnica a cestný prieťah mestom, ktorý má byť v budúcnosti nahradený diaľničným obchvatom. Územie zároveň tvorí prepojenia so sídliskom Dargovských hrdinov.

Hlavnými impulzmi teda bolo riešenie rôznych areálov a prestavbových území, blízkosť rieky a práca s ňou, prekračovanie bariér a nadviazanie na centrum mesta, a to vizuálne i fyzicky.

Do akej miery ste napĺňali zadanie a koľko priestoru ostalo pre tvorivú slobodu?

Urbanizmus vždy vytvára isté smerovanie. Pracuje s obrovským množstvom limitov, týkajúcich sa technickej, dopravnej či inej infraštruktúry. My s kolegami sa do toho radi púšťame, lebo nás baví pracovať s týmito kontextmi a ich komplexnosťou. Vždy ste limitovaní vonkajšími podmienkami a vstupmi, nie je to tvorba rodinného domu na rovnom pozemku, kde sa toho nemôže veľa prihodiť. Tu to má určité danosti, z ktorých vzniká základná kostra a tá je doplnená detailmi.

Keď sa pozriete na iné návrhy v súťaži, tak uvidíte, že sa mnohé princípy opakujú. To nie je náhoda. Je to dané parametrami, ktoré toto územie má, i tým, ako je napojené na okolie. Pod sídliskom Dargovských hrdinov je napríklad úžľabina, ktorá môže byť súčasťou mestskej krajiny, a viaceré návrhy sa toho chytili. Podobne je to s priehľadmi na siluetu mesta. Tieto veci poskytujú základné impulzy, ktorých sa držíte, a po častiach tvoríte plán.

Existuje aj iný, menej komponovaný prístup, pri ktorom si vytvoríte základnú predstavu kvality života, idete po charaktere prostredia a snažíte sa o jej docielenie. Niekedy je dobré sledovať obidve tieto línie. Pre Košice je najdôležitejšie to, aby na tomto území vznikol príklad pre budúci udržateľný rozvoj. A to vo vzťahu k priestorovému usporiadaniu, doprave, hustote, práci s krajinou a k využitiu obnoviteľných zdrojov, materiálov i povzbudeniu ku komunitnému nažívaniu. To, čo sme ukázali, je prístup. Nie je to detailné finálne riešenie.

Vizualizácia nového centra Košíc pri Hornáde. Zdroj – gogolák + grasse

Považujete urbanistický rozvoj Košíc na tomto mieste za prínosný a zmysluplný?

Tá otázka sa dá rozdeliť na dve. Po prvé, či je rozvoj mesta týmto smerom zmysluplný, a to si myslíme, že určite je. Môže to byť alternatíva pre ľudí, ktorí hľadajú prírodnejšie prostredie a pokoj, ale chcú byť v blízkosti mesta. Týchto ľudí treba udržať v meste. Väčšia hustota obyvateľstva je lepšia vo vzťahu k udržateľnosti. Musíte však vytvoriť kvalitné prostredie, v ktorom budú ľudia chcieť žiť.

Druhá otázka je, či má mesto na to energiu.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Architektúra a dizajn

Rozhovory

Kultúra

Teraz najčítanejšie