Denník N

Sú americkí „noví puritáni“ naozaj puritáni?

Ilustrácia – Vizár
Ilustrácia – Vizár

Novinár a spisovateľ Noah Rothman v novej knihe vykresľuje súčasných amerických aktivistov ako dedičov puritánov 17. storočia. S nimi majú podľa neho sčasti spoločné hodnoty, pohľad na svet, usilujú sa o nastolenie podobnej cnostnej totality. Jeho zoznamu mnohých podobností však chýba schopnosť vnímať rozdiely, napríklad aj tie zásadné.

Autor je redaktor českého Deníka N

Do verejnej debaty sa vrátili slová puritán a puritánstvo. Označuje sa nimi sklon k až súdeniu, moralizovaniu, k permanentnému dohľadu nad „čistotou“ slov a skutkov druhých, k nekompromisnému imperatívu konformity, ktoré sú charakteristické pre výraznú časť západnej pokrokárskej ľavice. Objavujú sa noví puritáni, varovala pred rokom v známom článku v časopise Atlantic aj Anne Appelbaumová a o obrode puritánstva, prípadne silnejúcom „neopuritánstve“ píšu aj ďalší autori.

O príbuznosti súčasných bojovníkov za sociálnu spravodlivosť s puritánskymi osadníkmi v Novom Anglicku 17. storočia tento rok publikoval knihu Noah Rothman, americký novinár, okrem iného editor konzervatívneho mesačníka Commentary, tradične orientovaného na židovských čitateľov.

Rothmanov Vzostup nových puritánov nie je spoločenskovedný spis, ale skôr novinárska polemika. Autor sa nesnaží podrobne skúmať ideologickú príbuznosť medzi myšlienkovými svetmi (či teoretickým zázemím) puritánov dávnych čias a ich údajnými dnešnými nástupcami, ktorí iste študujú inú literatúru než traktáty Jána Kalvína. Rothman chce doložiť podobnosť v ich uvažovaní a vôbec v spoločenských hodnotách. Ich napĺňanie by malo viesť k uskutočneniu projektu spoločenskej transformácie, k nastoleniu vlády nejako definovanej cnosti.

Puritánstvo Rothman v súlade s mnohými ďalšími opisuje ako živú súčasť americkej tradície, ktorá cyklicky silnie a slabne.

Puritáni prísni aj pokrokoví

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov Denníka N.

Komentáre

Teraz najčítanejšie